De Leeuw van Weenen

|||||


 

 


 

 

 

 


 

 


 

 


Verhalen over familieleden

De verhalen van onze voorouders laten zien wat zij meemaakten, hoe zij omgingen met de omstandigheden en wellicht ook hoe de dingen er toen uitzagen. Ze schetsen een beeld van wie zij waren en hoe zij hun leven meesterden. Hoe belangrijk is dit voor ons?

De persoonlijkheden en de keuzes van onze voorouders hebben ook ons gevormd. Het zijn niet alleen hun genen, maar ook hun waarden en hun door het leven gevormde karakters die invloed hebben op onze eigen levens. We kunnen ons zelf pas werkelijk kennen en begrijpen wanneer we weten waar we vandaan komen.
De verhalen helpen echter ook om onze voorouders in gedachten levend te houden. Dit zou je kunnen zien als een invulling van de vijfde Bijbelse leefregel die ons zegt dat het goed en verstandig is om je vader en moeder te eren.
Maar de vraag naar het belang is misschien wel net zo vreemd als het vragen naar het nut van voetbal. Het is gewoon leuk om de verhalen samen te stellen en boeiend om ze te lezen!

In de onderstaande tabel staan de verzamelde verhalen in volgorde van de oudste voorkomende hoofdpersoon. ‘Klikken’ op de naam levert genealogische informatie over de betreffende persoon, ‘klikken’ op de titel geeft toegang tot het document.

Hoofdpersonen (geboortejaar) Titel en omschrijving Periode
Pieter de Leeuw van Weenen (1810)
Pieter de Leeuw van Weenen 1810-1888
Nieuw begin van een oude familie


De geschiedenis van stamvader Pieter, de eerste 'de Leeuw van Weenen', zijn voorouders, het ontstaan van zijn naam, zijn jeugd als weeskind, zijn beroep als schipper en zijn huwelijk met Cornelia Lugthart (1812). Ze krijgen 13 kinderen waarvan er vier nog geen half jaar oud worden en de vijf overlevende zonen allemaal schipper worden. Pieter en Cornelia hebben samen nog hun 50-jarige huwelijksfeest mogen vieren. Dit document is samengesteld n.a.v. zijn 200-ste geboortedag op 14 maart 2010.
[Uitgave 2010, A5, 27 pag]
1810-1888
Cornelis de Leeuw van Weenen (1846) Cornelis de Leeuw van Weenen, Johanna Maria Tans en hun 12 kinderen. De 4e van de 5 zoons van stamvader Pieter en stammoeder Cornelia

Cornelis (Kees) was het tiende kind van de stamouders Pieter (1810) en Cornelia (1812). Wat weten we allemaal van hem? Hoe werd in die tijd geleefd? Wie waren zijn kinderen, met welke schepen werd gevaren en hoe is het hen vergaan?
[Uitgave 2010, A4, 115 pag]
1846-1980
Cornelis de Leeuw van Weenen (1846)
Pieter de Leeuw van Weenen (1874)
Familie de Leeuw van Weenen in Vreeswijk

Twee generaties de Leeuw van Weenen hebben een aantal jaren in Vreeswijk gewoond. Cornelis (1846) heeft er nog als timmerman gewerkt en het gezin van Pieter (1874) woonde een tijdlang bij hem in.  Drie  kinderen van Pieter zijn getrouwd met Vreeswijkers. Hoe functioneerde Vreeswijk en stelden Vreeswijkers hun gemeenschap open voor de bezoekende schippers?
[Uitgave 2002, A4, 102 pag]
1916-1923
Cornelis de Leeuw van Weenen (1846)
Pieter de Leeuw van Weenen (1874)
Hendrik Harber de Leeuw van Weenen (1902)
Drie Generaties de Leeuw van Weenen

Fotoboek met het verhaal van Hendrik Harber (1902) beginnend met zijn grootvader Cornelis (1846).  Een overzicht van de belangrijkste fasen in het leven van drie generaties de Leeuw van Weenen.  Ook de volgende (vierde) generatie komt hierbij nog in beeld.
[Uitgave 2016, 30x30, 27 pag]
1846-1994
Cornelis de Leeuw van Weenen (1846)
Pieter de Leeuw van Weenen (1874)
Hendrik Harber de Leeuw van Weenen (1902)
Drie Generaties de Leeuw van Weenen

Tekstversie (zonder foto's) van het gelijknamige fotoboek.
[Uitgave 2016, A4, 14 pag]
1846-1994
Pieter de Leeuw van Weenen (1874) Pieter en Elizabeth de leeuw van Weenen - Volker
Schepen, reizen, grotere en kleinere gebeurtenissen


Het leven van Piet (1874, kleinzoon van stamvader Pieter) en zijn vrouw Bets (1878) vanaf zijn varen als schippersknecht bij zijn schoonvader.  Hoe het hen verging op de diverse schepen waar ze mee voeren en hoe ze ook een tijdje op de wal in Vreeswijk woonden. Hoe doe je dat allemaal met zes kinderen? Hoe was het leven aan boord van een schip? Wat voor persoonlijkheden waren ze?
[Uitgave 2009, A4,40 pag]
1900-1963
Pieter de Leeuw van Weenen (1874)
Hendrik Harber de Leeuw van Weenen (1902)
Pieter de Leeuw van Weenen (1910)
Een familie gaat naar zee
Kustvaart Pieter & zonen


Het verhaal in beeld en geluid van een familie die overstapt van de binnen- naar de zeevaart en van een vader die zijn zonen aan schepen helpt. Persoonlijke ansichtkaarten geven inkijk in de belevenissen van die tijd. De video volgt achtereenvolgens de schepen Progres, Azolla, Markab, Constant en Dolfijn.
[Productie 2010, video, 16 min]
1908-1970

Johanna Maria de Leeuw van Weenen (1900)
Jan Jacob van Zoelen (1900)
Elizabeth van Zoelen (1937)
Woonark "Watergeus" van het gezin van Jan en Jo van Zoelen-dLvW

De aankoop van de ijzeren tjalk "Verandering" in 1939, de ombouw tot woonark "Watergeus" en de herinneringen van dochter Bep tot aan de verkoop in 1949. Jaren later werd de woonark door familieleden in Groningen 'gespot' en in 2004 door Cor en Bep Broertjes-van Zoelen opgezocht.
[Uitgave 2019, A4, 28 pag]
1939-1949
Hendrik Harber de Leeuw van Weenen (1902)
Motorzeilschip "Markab"
Uit herinneringen van de opvarenden en verstuurde ansichtkaarten


Vader Pieter (1874) kocht de Markab als eerste schip om te voorzien in schepen voor zijn kinderen, in dit geval voor zijn oudste zoon Henk (1902). Het schip stond weliswaar op naam van Henk, maar er werd gevaren voor rekening van vader Pieter.  Beschrijving van het schip, de bemanning, de reizen die gemaakt werden en het varen in het algemeen. Het schip is uiteindelijk maar enkele jaren in de familie geweest, omdat het voldoende rendabel bleek om een nieuw schip te bouwen: de Constant.
[Uitgave 2008, A4, 42 pag]
1929-1931
Pieter de Leeuw van Weenen (1910)
Motorschip "Dolfijn"
Varen en wonen, op basis van herinneringen, foto's en documenten


In de familie de Leeuw van Weenen is varen lange tijd het hoofdmiddel van bestaan geweest. Dat was al zo bij de eerste drager van de naam, Pieter de Leeuw van Weenen (1810), en dit werd door volgende generaties voortgezet. De Dolfijn is het tweede schip dat vader Pieter (1874) voor zijn zonen kocht, na eerder voor Henk (1902) nu voor zijn derde zoon Pieter (1910). Het verhaal geeft een uitvoerige beschrijving van het schip en de uitgevoerde verbouwingen. Maar het gaat ook over de reizen die de Dolfijn maakte en hoe ook de kinderen Piet en Nina wel meevoeren als bemanningslid.
[Uitgave 2000, A4, 99 pag]
1937-1973
Josina Sofia de Leeuw van Weenen - Lenten (1914) Inkijk in een schippersleven.
Als je met een schipper trouwt wordt je de vrouw van een schipper; schippersvrouw worden, is een ander verhaal.

Het verhaal van Josina Sofia (Jo) Lenten hoe zij als dochter van een kleermaker na 8,5 jaar verkering trouwt met een schipper en schippersvrouw wordt, zoals vastgelegd in het door haar bijgehouden 'Journaal van de Largo' (1959-1971) en in het 'Levensverhaal' dat zij op 76 jarige leeftijd opschreef.
[Uitgave 2019, A4, 78 pag]
1918-1971

Bovenstaande verhalen gaan met name nog over personen uit de tak van Cornelis (*1846). Er zijn vast ook verhalen van familieleden uit andere takken. Wanneer u meent een bijdrage te kunnen leveren aan deze verzameling, horen we graag van u d.m.v. een mail naar onderstaand adres!


 counter statistics


Laatst bijgewerkt 28-5-2019