De Leeuw van Weenen


 

 


 

 

 

 


 

 Een Schippersfamilie

Het mag duidelijk zijn dat de de Leeuw van Weenens sterk verbonden zijn met rivier en zee. Dit begon al met Jan van Weena in 1711. Daarvan was al bekend dat hij als schipper ging varen over de Hollandse wateren. Zijn zoon Pieter van Weena uit 1746 was ook binnenvaartschipper en ook zijn zoon Aart (1776) voer vanuit Middelharnis. Stamvader Pieter de Leeuw van Weenen (1810) was een schipper en zijn 5 zonen voeren op de binnenvaart. Vervolgens komt er in mijn tak een schokkend einde aan het zeemansbloed. Aart *1840 valt in 1876 uit de mast van zijn schip 'De Wilhelmina' en laat het leven. Zijn zoon Petrus *1871 tekent afstand van dit schip en wordt een landrot.

Andere takken zijn echter volop blijven varen. Lees maar eens het artikel uit 2008 in de Binnenvaartkrant over Stephan en Jennifer de Leeuw van Weenen en hun schip de Formosa.
Ook zijn veel Leeuwen betrokken gebleven bij de scheepvaart.
Heden ten dage heeft bijvoorbeeld Jan Teunis 1943 uit Maasbracht (Limburg) een bedrijf in het repareren van schepen (geen sport- en recreatievaartuigen). Dit bedrijf heet de Leeuw van Weenen Scheepsreparatie V.O.F.
Ook werkt ene Jan de Leeuw van Weenen voor het Berichtencentrum voor de Binnenvaart (RIZA, Lelystad) en is daar betrokken bij de scheepvaartberichtgeving.
Of wat dacht je van V.O.F. de Leeuw van Weenen. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ten behoeve van scheepvaart.

 

Het lijkt me daarom leuk om hier ook wat foto's van schepen te vermelden waar Leeuwen op varen of gevaren hebben. Hiervoor ben ik afhankelijk van aanvoer dus stuur me jullie foto's. Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft


 

Stamvader PIETER DE LEEUW VAN WEENEN*1810

 

Geertruida Maria


In 1854/55 voer Pieter *1810 op de Tjalk de Geertruida Maria. Vernoemd naar zijn vijfde dochter. In het boek met de havengelden van Dordrecht is te vinden dat hij op 7 april 1854 en 21 mei 1855 havengeld heeft betaald. Hij was met zijn schip met een lading van 55 ton in de haven van de gemeente Dordrecht.
Het havengeld was in die tijd f 0,01 per ton, dus hij betaalde f 0,55 havengeld.
Over het schip staat op de prachtige site Gensearch het volgende:

Rijnvaartpatenten te Dordrecht 1863(1862)-1875

 

 

Datum : 19-08-1863

Nummer : 1520

Schip : Geertruida Maria

Grootte schip : 1316 (in centenaars)

Soort schip : tjalk

Gevoerd (na 17-07-1869 diepgang) : ongevoerd

Overdekt (of niet) : overdekt

Leges : f 3

Schip geschikt voor : alle goederen certificaat

Meer over deze Tjalk op de pagina van Pieter *1810


 

De Tak CORNELIS DE LEEUW VAN WEENEN*1846

 

Concordia

 

Concordia. Foto gekregen van Pieter Willem de Leeuw van Weenen *1939

Cornelis *1846, is binnenvaartschipper op 3 schepen geweest. 'Johanna Maria', 'Concordia' en 'Mijn Verlangen'. Op de foto staat hij links met baard. Pieter Willem *1939 van wie ik de foto heb gekregen schrijft hier het volgende over: "Op het schip Cornelis met Jacomina, zijn 2e vrouw, waarmee hij trouwde in 1900, en jongste zoon Arie *1891. Als je kunt schatten hoe oud Arie is, weet je wanneer de foto is genomen. Het is een oude goederenstoomboot zonder machine (dus sleepschip). In Vreeswijk was aan de Lek een aanlegplaats voor een goederenlijndienst van de firma Concordia.
De levensfasen van Cornelis waren: 1) varen; 2) begin 1900 winkeltje in Rotterdam; 3) mogelijk kort weer varen; 4) wonen, misschien met winkeltje, in Dordrecht; 5) wonen in Roterdam, timmerwerk verrichtend; 6) wonen in Vreeswijk, achtereenvolgens op 3 verschillende plekken; overleden in 1921.
Het is een foto van een foto, afgedrukt, gescand en gecomprimeerd tot JPEG."

In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):
C. de Leeuw van Weenen Zevenbergen Concordia patent Den Haag 1882 voor z.s. van Bazel tot in zee.


Markab

Markab

Dit schip is door Pieter *1874 gekocht op een openbare veiling ten behoeve van zoon Hendrik (Henk) Harber *1902. Zoon Henk telegrafeerde een adviesbod, maar dat kruiste een telegram van Pieter. Het bod van Pieter lag een paar duizend gulden hoger. De koopprijs kwam op 39000 duizend gulden. Het schip was betrekkelijk nieuw, maar zeer verwaarloosd. De naam "Markab" had het schip bij de aankoop reeds. De naam is Arabisch voor "schip". Door het kadaster wordt als datum van aankoop aangehouden 30 april 1929. De omschrijving van het schip in het kadaster luidt: "stalen motorzeilschip, ingericht als vrachtschip voor koopmansgoederen, hebbende een dek, twee masten, voortbewogen door een Kromhoutmotor van 100 P.K., bestemd voor de vaart ter zee". Het is gebouwd in 1926 op de Noord-Nederlandsche Scheepswerven te Groningen. Lees hier meer over de Markab.

 

Azolla

Azolla


Het schip is in 1982 gebouwd als sleepschip Hanna. In april 1918 koopt Pieter (*1874) het schip en na enkele reparaties aan het fornuis en het klinkwerk gaat hij er met zijn oudste zoon Hendrik Harber (*1902) mee varen. Zijn vrouw Bets woont in die tijd samen met de andere kinderen tijdelijk aan de wal in Vreeswijk. Het jaar daarop wordt het schip omgebouwd tot zeilschip en wordt de accommodatie in de roef geschikt gemaakt voor het hele gezin. Omstreeks 1920 verhuist het gezin terug aan boord en ontvangt het schip de nieuwe naam Azolla.
In 1924 wordt het schip zeewaardig gemaakt. In 1927 wordt een 80 pk 2 cilinder Hollandia gloeikop motor ingebouwd en de stuurhut en de theehut geplaatst.

In 1939 gaan Piet en Bets aan de wal wonen in Dordrecht. Zoon Teun (*1913) en schoondochter Jo Lenten, die sinds hun huwelijk in 1937 ook aan boord wonen, zetten de vaart met de Azolla voort. Ongeveer in 1958 wordt de Azolla verkocht en gaat Teun met zijn gezin over op de grotere Largo.

 

Progres

Pieter *1874 en Hendrik Harber *1902 hebben behalve op de Azolla ook gevaren op de Progres in 1910.

Het volgende krantenstukje vond ik in het NRC van 14 juli 1913, waarin aangegeven wordt dat op 12 juli 1913 vanuit Hamburg de progres is vertrokken met onbekende bestemming.

Progress

Direct na de 1e wereldoorlog was het crisis, met name ook in de scheepvaart. Mijn Pieter 1874 heeft, ca 1917 het schip tegen een heel goede prijs kunnen verkopen.
In het NRC van 15 december 1920 wordt het schip door te nieuwe eigenaar (opeens Progress met dubbel s) in de verkoop gezet. (Bedankt Erica van Gensearch )

Krantenknipsel gekregen van Erica in 2008

In de "schuttevaer" van 12 februari 1983 staat het volgende te lezen over dit schip:

"In 1902 liep van de werf Ruitenberg te Waspik de Klipper "Progres" te water, in opdracht van Schipper Opstake. Later werd het schip, dat met een laadvermogen van 324 ton tot de grootste onder zijn soortgenoten gerekend kon worden, verkocht aan schipper De Leeuw van Weenen. Evenals de Adriana "van Muller, bekend uit de vaste rubriek "Herinneringen van een oud-schipper" in dit blad, was de "Progres" een snelle zeiler. Op de Oostzee haalde men eens 36 mijl op een wacht, dat wil zeggen 9 mijl of +/- 17 km per uur, schrijft inzender H.H. de Leeuw van Weenen uit Haarlem. De foto stamt uit plm. 1910 en werd in een Duitse haven genomen.

 

 

Carpe Diem

Foto gekregen van Pieter Willem 1939 in 2010

Hendrik Harber *1902 heeft het scheepje na de oorlog gekocht als ijzeren casco en toen omgebouwd naar een charterscheepje met 16 slaapplaatsen voorin, onder het bakdek, verdeeld over 8 hutten. Onder het achterdek was geen stahoogte. Toen het onderhoud teveel werd, heeft hij het schip verkocht, ongeveer in 1972. Rond 2008 is het schip nog gezien, maar de steven was inmiddels veranderd in een rechte vooruitvallende steven. Er hebben veel stoomscheepjes gevaren van ongeveer deze afmetingen, met vracht en als veerbootje. Het hoge bakdek bood dan ruimte voor passagiers. De grote rechthoekige raamopeningen die er oorspronkelijk waren wijzen ook op gebruik als passagiersruimte. Lengte over alles: 19,30 meter; breedte 3,68 m; diepgang 1,2 m.

 

Helene

Hendrik Harber *1902 is ook kapitein geweest van de Helene. Hier heeft hij zelfs een lied over geschreven op de wijs van Ketlebinkie. In de "Schuttevaer" van 16 juni 1951 is dit lied gepubliceerd. Lees er hier maar over:

Toen wij van Spaardam vertrokken
Met de Heleen, de palingschuit
met reputatie in het verleden
En grootse plannen in het vooruit.
......lees verder.

Largo

Largo

Ook heeft Teunis *1913 gevaren op het sleepvrachtschip de Largo. Op de site van de vereniging 'de Binnenvaart' kan je lezen dat dit schip gebouwd is in 1900 op Bouwwerf De Hoop in Lobith. Het schip is door de jaren heen 5x van eigenaar gewisseld en ook omgebouwd naar motorvrachtschip. Teunis was eigenaar van 1958 tot 1964.

 

De Dolfijn

De Dolfijn

Op de site van Arendnet Scheepvaart over de vergane glorie van de Nederlandse Koopvaardijschepen staat vermeld dat de 3e eigenaar van dit schip Pieter de Leeuw van Weenen (*1910) is. Pieter is de broer van hierboven genoemde Teunis *1913.
Deze coaster is (net als de Markab) gebouwd op de Noord Nederlandsche Scheepswerven te Groningen in 1928. Het schip heeft in 1945 gevaren onder duits toezicht, is in 1952 verbouwd en uiteindelijk in 1973 gesloopt door Scheepssloperij "Koophandel", te Nieuwlekkerkerk.

Rijn en Schelde

De Rijn en Schelde

In juli 2006 had ik een zeer aangenaam telefoongesprek met Finus *1921. Finus had een artikel laten publiceren in het Verenigingsblad van 'De Binnenvaart' (jaargang 2001 nummer 1 blz 23) over het wel en wee van een schippersgezin. Het verhaal gaat over de avonturen en reizen van zijn vader Tinus *1887 (uit de tak Cornelis *1846), met de drie schepen die hij in eigendom heeft gehad. De Rival, De eerste RIJN & SCHELDE en de tweede RIJN & SCHELDE. In het telefoongesprek gaf Finus mij toestemming om het stuk ook te publiceren op de site. Klik hier om het te lezen.

Constant

Constant. Foto gekregen van Pieter Willem 1939 in het jaar 2007.

Eigenaars van dit in 1932 door Scheepswerf Van der Werff uit Deest gebouwde schip zijn van 1932 tot 1938, Pieter 1874 en zijn zoon Hendrik Harber 1902 en van 1938 tot 1941 Hendrik Harber. In 1941 werd het schip door de Duitse bezetter in beslag genomen en ondergebracht bij Duitse rederij. Na de oorlog hebben de oorspronkelijke eigenaars haar terug gekregen, waarna het in 1948 verkocht werd. Van Roel Zwama (http://surf.to/shiplover) kreeg ik te horen dat de Constant in 1972 verkocht is en verhuist is naar Belgie. Dat is het schip gebruikt voor in de sportvisserij na wat aanpassingen onder de naam Bounty IV. Of het nog in de vaart is is onzeker.
Hieronder volgt een technische specificatie:

LXBXdiepte                 40,78 X 6,28 x2,36 meter
Inhoud:                        199 bruto registerton, 118 netto
Laadvermogen:            240 ton
Motor:                          2-cil 2-tact Bolnes, 110 PK
                                    1953: 200 PK 4-cil. 2-tact Bolnes
Snelheid:                     8,5 mijl
Bouw:                         Gebr. vd Werf, Deest, 1932
Bouwnummer:            190
Roepnaam:                 NKWV

Eigendom

1932-1938:            NV M.S. WOPO (directie: vader P. de Leeuw van Weenen en zoon H.H. de Leeuw van Weenen)
1938-1941:            H.H. de Leeuw van Weenen (roepnaam: PDLI)
1941-1945:            (Duitse eigenaar)(naam: Herta Johanne)
1948-1953:            F. Blaauw (naam: Constant)
1953-1972:            H. Engelsman (naam: Tanny)(roepnaam PHXU)
1972                     S.P.R.L. Bounty (Bount Ltd), te Ostende(naam: Bounty 4)


Verbouwd

1956 verlengd
1965 mast en laad- en loslier verwijderd
1972 omgebouwd voor sportvisserij


Gerja


In 1939 kopen Gerrit Serné en Jacomina Johanna (Mina) de Leeuw van Weenen (*1908) met hulp van vader Pieter (*1874) het schip de Corja. Het schip is in 1914 oorspronkelijk gebouwd als sleepschip en had een open stuurstand met een platliggend stuurrad.
Gerrit en Jacomina veranderen de naam in Gerja. Maar al in 1940 wordt het schip te Velzen gevorderd door de Duitsers. Gerrit en Mien moeten er op staande voet af.
Na de oorlog is het zwaargehavende schip teruggevonden in Groningen. De toestand was zodanig dat zwager Henk de Leeuw van Weenen zei: Zou je er geen boot voorzetten en het buiten Hoek van Holland brengen? Maar na een jaar van opbouwwerkzaamheden is het schip december 1946 weer in de vaart gekomen.
In 1954 laten Gerrit en Mina een motor inbouwen. Vanaf 1964 tot 1967 varen schoonzoon Teun van Valen en dochter Mijntje Serné op de Gerja. Daarna varen Gerrit en zijn zoon Piet Serné samen nog een aantal jaar door totdat het schip omstreeks 1969 wordt gesloopt.

Lees hier meer over de Gerja.

 

Corja

Corja. Foto gekregen van Pieter Willem1939 in 2006.

Cornelis Teunis *1907, was schipper op schip 'Corja' en transporteur op een scheepswerf.
Cees en Jannigje hebben gevaren op de m/s Corja van 1938 tot 1964.
Hun zoon Matheus Jacobus heeft de m/s Corja 1964 overgenomen van zijn vader en is eigenaar geweest tot 1970.

 

Marja

De Marja in vluchthaven bij Eijsendoorn, juli 2001. Foto gekregen van Janny Cornelia *1972 in 2010.

Matheus Jacobus heeft vanaf 1980 tot en met augustus 2001 gevaren op de Marja.        

 

Variabele

Variabele. Foto gekregen van Pieter 1939 in 2009.

Eigenaar van dit schip was Christiaan Willem 1877 en later Pieter Cornelis 1903.
Op de zijkant staat te lezen "Variabele, Halsteren".

Op de foto uit 1926 staat Christiaan Willem 1877 met eerste vrouw en dochter Becky.


Michiko

Michiko

De variabele werd omgedoopt tot Michiko toen Pieter Cornelis *1903 het schip overnam van zijn vader.
Het schip werd in 1916 gebouwd te Moerdijk.

 

Stephan

Stephan. foto op 26/05/75

Eigenaar in 1975 van dit schip met de oorspronkelijke naam 'Cleopas' was Bernardus *1946 uit Rotterdam. Het schip werd in 1921 gebouwd te Walsum. Bernardus heeft het schip zo rond 1987 weer verkocht.
Op de site van binnenvaart.nl zijn meer details te vinden.

Spes Nostra

Spes Nostra

Na de bouw in 1926 was de eerste eigenaar van dit schip Christiaan Willem *1877 uit Dordrecht.
Zijn zoon Jacobus Hendrikus *1907) te Rotterdam werd in 1953 eigenaar van dit sleepvrachtschip. Hij liet het in 1954 in Papendrecht ombouwen tot motorvrachtschip. In 1966 werd Christiaan Willem* 1936 uit Zeist de eigenaar. Het schip is in 2000 gesloopt.


Ina

 

Twee familieleden zijn eigenaar geweest van dit schip. In 1961 was dit Jacobus Hendrikus *1907 uit Rotterdam en in 1974 was dit zijn zoon Pieter Cornelis *1939. Hij heeft het schip datzelfde jaar nog van de hand gedaan. De oorspronkelijke naam van dit schip uit 1956 was 'Ernst' en het is gebouwd in Berlijn.

 

Eben Haezer

Eben Haezer

Christiaan Willem* 1936 was kapitein van de Eben Haezer en heeft hier samen met Pieter Cornelis *1939 op gevaren.

 

Va-banque

Va-Banque

Berend *1954 is eigenaar van dit prachtige schip. Hij vaart anno 2008 nog steeds op de Va-banque.
Dit binnenvaart tanker type C is 135m x 16,75m. Deze tanker uit 2004 is voorzien van:
-
Compleet nautisch pakket
- Complete elektrische installatie volgens het NETmate databus systeem
- Dubbele hydraulische stuurmachine met onafhankelijke bediening en volgsysteem

Meer foto's van dit schip op de site van Navmate.
Het casco komt uit China (Nantong Yahua Shipyard) en is samen met meerdere casco's op een ponton naar nederland gesleept.
Daar dit allemaal nogal wat vertraging had, was het schip hier 10 maanden later dan gepland.
In Dordrecht is het schip toen volledig afgebouwd door Dolderman BV uit Dordrecht. 10 juli 2004 is het schip gedoopt en was de open dag, en 15 juli is de eerste reis geladen. Met dit schip varen ze in vast contract voor de BASF naar Ludwigshafen.
Meer specificaties kan je hier terugvinden.

Voor deze Va-Banque heeft Berend en zijn vrouw Annegien gevaren op een andere Va-Banque. Dit schip is verkocht in febr.1993. Toen is in samenwerking met twee broers "de Jonge" (goede vrienden van het de familie) een nieuwe tanker gebouwd, 110 x 10,50 2100 ton. Hiermee hebben ze vast gevaren met cerosine voor het vliegveld van Frankfurt. Dit schip is weer verkocht in febr.2002

De naam Va-banque is een term uit het roulettespel. Het betekent 'alles inzetten' (va - banque spelen ). Dit vonden ze een mooie naam omdat het op verschillende manieren valt uit te leggen:
Je zelf volledig inzetten, en natuurlijk al je geld.

De Igona

Op de site van Papendrecht kan je lezen dat Cornelis de Leeuw van Weenen *1913 gevaren heeft op een sleepboot de Igona (geen eigendom). Zijn dochter Martha *1950 schrijft hier het volgende over:

Burgemeester De Bruin bezocht maandag 9 december om 14.15 uur de heer en mevrouw De Leeuw van Weenen om hen te feliciteren met hun 65-jarige huwelijk. Het diamanten echtpaar woont op het adres P.S. Gerbrandystraat 117 in Papendrecht.
'Mijn ouders hebben elkaar ontmoet bij een familiebijeenkomst. Zij zijn beiden afkomstig van de binnenvaart. Daar mijn vader al op 6-jarige leeftijd zijn vader heeft verloren had hij een voogd en in deze familie was een nicht van mijn vader verloofd met de broer van mijn moeder.
Na zijn huwelijk heeft hij de zeevaart (bij zijn oom aan boord) vaarwel gezegd en is bij de KNSM terechtgekomen, deze maatschappij had schepen welke op de rijn voeren. Mijn moeder woonde in deze tijd aan de wal in Amsterdam.
I.v.m. de oorlogsjaren hebben zij, waar werk was gewerkt en waren woonachtig in Rotterdam. Maar de angst om tewerkgesteld te worden in Duitsland hebben zij besloten om samen te gaan varen en zijn terechtgekomen bij de fa. Akkermans. Deze familie voer ook op de rijn van Rotterdam naar Basel. In mei 1945 is hun 1e kind geboren, Corrie, en in 1950 de tweede, Martha.
Door heimwee van de kinderen (die inmiddels naar school moesten) is mijn moeder in Rotterdam aan de wal gaan wonen en mijn vader is als afloskapitein gaan varen.
Inmiddels is de fa. Akkermans overgegaan naar de fa. Haniël waar hij tot zijn 65e
jaar heeft gewerkt als medewerker in de buitendienst.
In 1980 zijn mijn ouders in Papendrecht komen wonen en mijn vader heeft na zijn 65e nog
12½ jaar gewerkt bij Fräser een verzekeringsmaatschappij, eerst als kantoormedewerker en na 3 jaar is hij gevraagd om op het sleepbootje de "Igona" met relaties van het bedrijf te varen in de Rotterdamse haven.
In 1991 is hij daadwerkelijk met pensioen gegaan.'

 

 

Saarland

Saarland

 

Van Fred van de Hek kreeg ik de volgende reactie op deze site:

Hallo Jan ,ik zag de naam (de Leeuwvanweenen) op de site van Binnenvaart web log en dat is de Kapitein van de Saarland geweest bij de Fa.Akkermans. Ik heb hem nog gekend want mijn vader was Kapitein op de Zaanland en ik heb nog gevaren op de Grebbeland. Hij is begonnen als opvolger van Freek Louwen als baas van de lichters (dat waren kleine schepen die vracht gingen halen voor de grotere schepen zodat de wachttijd werd verkort ,daarna is hij gaan varen op de Saarland nr; 4 deze Saarland vaart nog steeds als Kevin.
Helaas weet ik geen voornaam ,ik schat dat hij de leeftijd van mijn vader had en die was van 1905 .hij was kapitein op de Saarland ,dit schip was eigendom van de Fa. Akkermans deze Fa. Hete ook NSRA (Nederlandse Stoomboot Rederij Akkermans) ik heb als kind (ik ben van 1944) hem redelijk goed gekend omdat het een kleine Fa.was kende iedereen elkaar , dus vandaar dat ik ook alle schepen op zoom.nl heb gezet ook op de site van binnenvaart web log staan deze foto's onder Nostalgie. Ik heb je ook een foto gestuurd waarop de Saarland te zien is met wat kinderen op de kade misschien zijn het de kinderen van de Leeuw van Weenen . Op de foto staat mijn vader beneden rechts ,ik heb de site van Papendrecht gelezen en volgens mij is dat de persoon waarover we spreken die in 2002 65 jaar getrouwd

Dat is dan duidelijk. Dat moet wel Cornelis de Leeuw van Weenen *1913 zijn.

Meer foto's van dit schip zijn te zien op: www.shipfoto.nl

 

 

 

Chrijo

Chrijo. Foto gekregen van Christina Maria Romeijn in 2007.
Een beetje schipperszoon doet in ieder geval aan pleziervaart. Deze boot was van Johannes Gerardus *1946.
De naam van deze heck kruizer was een samentrekking van Chris en Joop.

 

 

Henny


De Henny. Genoemd naar Henny Ockeloen, de vrouw van Cornleis Johannes Marinus 1937.

Zo voer Cornelis Johannes Marinus 1937 en zijn vrouw Hendrika (Henny) Ockeloen op de .... Henny.

 

 

Lennart H

Lennart H

Klaas Bernardus *1920 heeft hier als binnenvaartschipper op gevaren.
Meer informatie over dit schip op de site van binnenvaartschepen.

 

 

Johanna Maria

Cornelis *1846 is binnenvaartschipper op 3 schepen geweest. 'Johanna Maria', 'Concordia' en 'Mijn Verlangen'.
In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum staat dat dit schip in 1884 in bezit was van Cornelis. Ook staat er dat in 1890 een binnenlands patent werd verleend.

Mijn verlangen

Cornelis *1846 is binnenvaartschipper op 3 schepen geweest. 'Johanna Maria', 'Concordia' en 'Mijn Verlangen'.

Rival

Zoon Martinus *1887 heeft gevaren op dit schip dat beschreven staat in dit artikel.

Intenation

Kleinzoon Teunis * 1913 heeft na de 'Azolla' en de Largo gevaren op de 'Intenation'.

Joma I, II en III

Kleindochter Johanna Maria * 1901, heeft met kapitein-eigenaar Hendrik van Nood gevaren op kustvaarders ' Toma I,II,III'.

Trasico

Christina Wilhelmina *1913 heeft samen met haar man Joannes Jacobus Besjes op dit schip gevaren.

 

Calimero

Bernardus *1946 heeft als binnenvaartschipper gevaren op dit schip.

Formosa

 

Zijn zoon Stephan *1973 vaarde op de Formosa. Deze naam draagt zowel een schip dat hij gekocht heeft in 2003 als een schip dat gebouwd is in 2008. Hij heeft er op gevaren met zijn gezin tot en met 2007.

 

Formosa 2008

 

Zoals hierboven vermeld staat, vaart Stephan *1973 op de Formosa. Dit schip is gebouwd in 2008. Het heeft een lengte van 110 x 11,45 meter en een diepgang van 3,63 meter. De tonnenmaat is 3.250. De Wärtsilä 5-bladsschroef met een diameter van 1.850 millimeter wordt aangedreven door een Mitsubishi S16R van 1.700 pk bij 1.600 omwentelingen. De energie voor de Verhaar 4-kanaals stuurrooster boegschroef komt van een 620 pk Volvo Penta.

Comienzo

Berend *1954 en zijn vrouw Annegien hebben gevaren op een spits de "Comienzo" wat het spaanse woord is voor begin. Dit schip is verkocht in nov.1981


De Noordvaarder

Nel de Leeuw van Weenen vaart op dit moment als begeleider op de Noordvaarder.
De Noordvaarder is als vanouds het vlaggenschip van de Zeilgenieters. Wat het stamcafé is voor de Jordanees is de Noordvaarder voor de doorgewinterde Zeilgenieter. Zij is gebouwd in 1909 op de werf van De Boer in Lemmer. Deze 2-mast klipper bleek al vrij snel "het water goed los te laten", een voorwaarde voor goed en snel zeilen. Door de ranke vorm en uitgekiende tuigage werd dit schip een snelle zeiler die al menig passagier met de zeilkoorts heeft aangestoken.
Ik ken Nel niet, dus Nel als je dit leest wellicht kan je er zelf meer over vertellen?

 

 

 


De Tak AART DE LEEUW VAN WEENEN*1840

 

De Wilhelmina

Geen idee hoe dit schip eruit heeft gezien. Ik moet het vooralsnog doen met de historische vermelding dat Aart *1840 in het jaar 1876 nog voer op dit schip en dat Petrus 1871 afstand van dit schip tekende in 1892.
Mocht er bij jullie meer bekend zijn over dit schip, ben ik zeer geinteresseerd.

 


De Tak PIETER DE LEEUW VAN WEENEN*1843

 

De Vijf Gebroeders

Op de site van Gensearch staan Rijnvaartpatenten vermeld te Dordrecht 1862-1875.
Op 17 juli 1873 is pattent nummer : 111 verleend aan Pieter de Leeuw van Weenen voor het schip : De Vijf gebroeders. Ik vermoed dat dit Pieter *1843 is.
De vijf gebroeders slaat natuurlijk op de vijf zonen van Pieter *1810:

Jan *1835
Aart * 1840
Pieter *1843
Cornelis *1846
Martinus *1849

Grootte schip : 1991,42
Soort schip : tjalkschip
( Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP 67-10)

In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):

1879 P. de Leeuw van Weenen Rosendaal Vijf Gebroeders, eigenaar, lopend nr. 2052,  bjr. ?, laatste belangrijke reparatie 1876, ingesoht, vast dek, hout, tragfertigkeit in Ctr. zu 50 Ko. 1991, 3 bemann., met lekkleed, geklass. voor gehele Rijn, laatste onderzoek 1874, te Dordrecht, waarde DM 6800,-.

1882 Vijf Gebroeders dan gebouwd Groningen 1863, laatste grote repar. 1881,  hout, ungesohlt, met dekkleed, vast dek, tragfertigkeit in Ctr. zu 50 Ko1991 ton, klasse A3, geklassific. 10 januari 1862 te Dordt. Waarde DM 5.500,- 

Ca. 1884 Laatste onderzoek 27 februari 1884 te Dordrecht, Bouwjaar Groningen 1863, belangrijke reparatie in 1882, Ned. vlag, van hout, ungesohlte Tjalk, vast dek, met dekkleed, bemann. 2, waarde DM 7500,-.  

1884 P. de Leeuw van Weenen Roosendaal De Vijf Gebroeders z.s., patent Dordrecht 1873 van Keulen tot in Zee

 


De Tak JAN DE LEEUW VAN WEENEN*1835

 

Nieuwe Zorg

Nieuwe Zorg. Foto gehad van Willem*1939 in 2007.

Zoon Pieter *1863 voer als binnenvaartschipper op de "Nieuwe Zorg". Zijn zoon Adrianus * 1903 volgde zijn vader op op ditzelfde schip voordat hij brugwachter werd. Adrianus heeft een hele mooie tekening gemaakt van de Nieuwe Zorg. Zoek deze maar eens op op zijn site. Het ijzeren Tsjalkschip is in 1896 gebouwd te Sliedrecht.

 

Op hoop van zegen

Op hoop van zegen. Foto uit het familiearchief van Cornelis 1931

Een zoon van Pieter *1863, Willem *1902 was binnenvaartschipper op het schip 'Op hoop van zegen'.
Het schip is in 1902 gebouwd bij scheepswerf Van den Andel te Papendrecht. Het schip was 129 ton en had toen de Roosendaalse maat. Voordat Willem op het schip voer, was Jan van Utrecht eigenaar. Die staat samen met zijn familie op de luiken van het schip. Hij lag toen in Terneuzen.

 

Ambulant
(De eerste )

Een andere zoon van Pieter*1863, Jan *1893, voer als binnenvaartschipper op schip 'Ambulant' van 1927 tot 1962.
Zijn zoon Arie *1928 heeft na hem ook op de Ambulant gevaren, en wel van 1962 tot 1974.

Ambulant
(De tweede )

Daarna kwam er een tweede Ambulant van 1974 tot 1980 bevaren door Arie *1928.

 

Ambulant
(De derde )

Ambulant. Foto uit het familiearchief van Cornelis *1931

Ten slotte kwam er een derde Ambulant. Deze werd ook bevaren door Arie *1928 van 1980 tot 1994.

Alzando


De zoon van Arie *1928 , Jan Geert 1965 heeft gevaren op de eerste Alzando van 1990 tot half 1996.

Alzando


Jan Geert 1965 heeft daarna gevaren op nog een Alzando. Nu van 1996 tot half 1998.

 

Economie

Een zoon van Adrianus*1868, Jan Jacob *1900 was in 1924 sleepbootkapitein en eigenaar van 'De Economie' Deze is in 1923 gebouwd bij Machinefabriek Kreber te Vlaardingen. Iin 1963 is dit schip verkocht aan van de Marel in Ouwerkerk, Schouwen en Duiveland.

Economie. Foto in 2008 gekregen van Edward Jan 1965

 

 

De Maria

Jan *1835 voer als binnenvaartschipper op het schip 'Maria'. Zijn zoon Adrianus *1868 heeft op ditzelfde schip gevaren. Zou hij het schip genoemd hebben naar zijn dochter, Maria de Leeuw van Weenen 1899 of zijn dochter naar het schip?

Op de site van Gensearch staan Rijnvaartpatenten vermeld te Dordrecht 1862-1875. Op 12 december 1867 is pattent nummer : 412 verleend aan J. de Leeuw van Weenen voor het schip : De Vrouw Maria. Ik vermoed dat dit dezelfde is.
Grootte schip : 1343
Soort schip : tjalkschip
ongevoerd en overdekt
Schip geschikt voor : alle goederen
( Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP 67-10 NB.)


Op 1 juli 1871 werd onder pattentnummer 051 de grote van het schip herzien: 1672,14

 

Drie Gebroeders

3 dagen na de herziening van De Maria werd een patent verleend aan Jan *1835 voor het schip de Drie Gebroeders. In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):
J. de Leeuw van Weenen Steenbergen Drie Gebroeders patent Den Haag 4 juli 1871 voor z.s. van Bazel tot in Zee
.

In de voor het Maritiem Museum Rotterdam door George Snijder in 2010 gedigitaliseerde liggers (scheepsmetingen) staat het volgende over dit schip:
Gebouwd in Foxholsterbosch in 1884. Een overdekte Tsjalkschip van hout.


Elizabeth
De elizabeth anno 2008. Foto gekregen van de huidige eigenaar Laurens Olieman in 2009.

Adrianus *1868 heeft ook als binnenvaartschipper gevaren op de 'Elizabeth'.
De klipper Elizabeth is in opdracht van Adrianus gebouwd in 1901 te Vrijenban (Delft) bij de werf Boot.
De huidige eigenaar heeft er een mooie site over: www.de-inspiratie-boot.nl

 

De Telefoon I

Zijn dochter Wilhelmina Cornelia de Leeuw van Weenen *1866 voer samen met kapitein Jacobus Timmers *1859 op de sleepboot 'De Telefoon I' 'De Telefoon II' .

 

De Zwerver

Een andere dochter, Adriana de Leeuw van Weenen *1870, voer met schipper Antonie Arie Vissers *1865 , op het schip 'De Zwerver'.

 

Ida

Dochter van Pieter *1863, Maria *1897 voer met binnenvaarschipper Marinus Cornelis van Westen op schip 'Ida'.

 


De Tak MARTINUS DE LEEUW VAN WEENEN*1849

 

Nymegen

In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):
1879 M de Leeuw van Weenen, Nijmegen Nymegen no. II (stoom) eigenaar.
Ca. 1884  Kapitein M. de Leeuw van Weenen, eigenaar H. de Bout, Nijmegen. sleepschip, klassif. Rdam.,  schroef, 50 epk, 400 ton, bjr. 1872, van ijzer, 6 bemann., waarde DM 51.000,-.

 

Koekoek

In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):
1890 M. de Leeuw van Weenen Dordrecht ss. Koekoek

1890 M. de Leeuw van Weenen ??? ss. Wacht am Rhein, patent Den Haag  24 oktober 1876 voor s.s. van Mannheim tot in zee. (deze laatste zin kan ook slaan op s.s. Nymegen).

 


 

Stoomschip Slot Weena

http://surf.to/shiplover
Foto gekregen van Roel Zwama van http://surf.to/shiplover

Niet tot de familie behorend, maar wel leuk om te vermelden, is dat er een stoomschip is vernoemd naar het Hof van Weena. Lees hier meer over het bizarre verhaal van dit Stoomschip.

 

 

 


 

 

 

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt 10.06.2019