|||||

Het Familiewapen

 

  

Familiewapen WenaVolgens de collectie Posthumus en Armorial Général van J.B. Rietstap was het wapen van Wena in goud met een blauwe dwarsbalk. Het helmteken was voorzien van een gesloten vlucht komende uit een gouden helmkuip.

Letterlijk stond er het volgende:

Wena (van)
- Holl. D'or à la fasce d'azur
C.: une cuve d'or, remplie de pl. d'aut. de sa.
- Ou: Ec: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur; aux 2 et 3 de gu. à trois poissons d'arg., posés en pals, 2 et 1 (V. Storm van Wena.)

Door de jaren heen heb ik drie reacties gekregen op mijn oproep om dit te vertalen.
Ik volg de vertaling van Marco Tulner. Marco vult de afkorting als volgt aan:

Wena (van) - Holl. D'or à la fasce d'azur
Casque: une cuve d'or, remplie de plié d'autres de saillant.

Letterlijk vertaald is dit:
Wena (van) - Holland. In goud een blauwe dwarsbalk.
Helm: een gouden kuip, gevuld van gesloten vleugels van anders van uitkomend.

Omgezet in nederlandse blazoenering:
Wena (van) - Holland. In goud een blauwe dwarsbalk.
Helm: een gouden kuiphelm, getooid met een gesloten uitkomende vlucht, anders gekleurd.

 


Jeroen van Leeuwen had al eerder een poging gedaan om dit voor me te vertalen. Hij schreef:

Wena (van)
- Holland. In goud een blauwe dwarsbalk.
Helmteken: Een gouden kuip gevuld met drie zwarte struisveren.

Dit klopt dan weer beter met wat er staat op http://www.heralogic.eu/aarm_we.html
D'or à la fasce d'azur Cimier une cuve d'or remplie de plumes d'autruche de sable


Ook Didier Leroi gaf een vertaling:

Wena (van) - Holland. Geel met in het midden een blauwe dwarsbalk.
Hij schrijft verder:
"Une cuve d'or, remplie de pl. d'aut. de sa." = met de afkortingen wordt het voor mij moeilijk. Een gok: een gulden (gele) kuip omdat het onderste gedeelte rond is, niet puntig. Gevuld met "pl. d'aut. de sa.", begrijp ik niet. "sa." zou een afkorting van "sable" kunnen zijn, wat zwart betekent. Nu is het wel zo dat de dwarsbalk boven blauw is, beneden zwart.

 


Wapen Arent Gijzbertz. van Wena (1618)

In dezelfde collectie Posthumus en Armorial Général van J.B. Rietstap stond er meer geschreven over het wapen van Wena. Dit ging echter over het wapen Storm van Weena.

Letterlijk stond er het volgende:

Wena (van) - Holl. D'or à la fasce d'azur
C.: une cuve d'or, remplie de pl. d'aut. de sa.
- Ou: Ec: aux 1 et 4 d'or à la fasce d'azur; aux 2 et 3 de gu. à trois poissons d'arg., posés en pals, 2 et 1 (V. Storm van Wena.)


Dit onderste deel werd door Jeroen van Leeuwen als volgt vertaald:

- Of: gevierendeeld: 1 en 4: Goud met een blauwe dwarsbalk; 2 en 3: in rood drie zilveren rechtop staande vissen, 2 boven, 1 beneden. (Voor Storm van Wena).

Het 2e gedeelte na '-Of:' is een beschrijving van het wapen van Arent Gijsbertz. van Wena, Veertigraad van Delft 1618.
( Bron: CBG, GHS 50A22, Naamen en Wapens der Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft (1477-1772), blz. 18. Storm van Wena).Wapen Aelbrecht Storm van Weena (1611)

Het wapen van Aelbrecht Storm van Wena in 1611. Vervaardiger: Jakob Kortebrant. Datering: 1748 t/m 1752 Techniek: penseel en waterverf

Zoekend op www.euraldic.com kom je een andere franse beschrijving van Storm van Wena tegen:
Storm van Wena D'argent, à la fasce de sable, acc. de trois têtes de lion de gueules, lampassées d'azur.
Ou: Écartelé: aux 1 et 4, d'or, à la fasce d'azur; aux 2 et 3, d'argent, à la fasce de sable, acc. de trois têtes de lion de gueules, lampassées d'azur.

Dit betekent:
Storm van Wena In zilver en zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode leeuwenkoppen met blauwe tongen.
Of: 1 en 4 goud met een blauwe dwarsbalk, 2 en 3 in zilver een zwarte dwarsbalk vergezeld van drie rode leeuwenkoppen met blauwe tongen.
(vertaling Jeroen van Leeuwen. merci beaucoup Jeroen):


Op de website van Hoogheemraadschap Delfland staat het volgende over deze Aalbrecht Storm van Wena:
'Goede waecke ende toezicht te nemen op de dijcken ende inbreecken' en zorgen dat 'het landt van vagabonden ende andere quaetdoeners gevrijt bleef'. Zo luidde de 'taakomschrijving' van baljuw-dijkgraaf Albrecht Storm van Wena (in functie van 1592-1629). Rond 1590 was Albrecht woonachtig in het huis De Wijnberch op de noord-westhoek van de tegenwoordige Baljuwsteeg. De bestuurders van Delfland zetelen sinds 1645 in het pand aan de Oude Delft 167.


Jeroen van Leeuwen heeft nog verder op www.euraldic.com gebladerd en vertelt hier het volgende over:
"Voor 'van Spangen'worden (onder meer) de volgende twee wapens gegeven:
- in goud een blauwe dwarsbalk (waar hebben we dat nog meer gezien?)
- in goud een blauwe dwarsbalk vergezeld van drie rode leeuwenkoppen, twee erboven en één eronder. Dit lijkt weer verdacht veel op het tweede en derde kwartier van Storm van Wena, alleen de kleuren zijn anders. Nu zegt dit natuurlijk niets, maar het wekt bij mij het vermoeden dat we hier te maken hebben met varianten van hetzelfde wapen."

Jeroen heeft hartstikke gelijk. Op mijn site over de genealogie van de Leeuw van Weenen heb ik de relatie tussen de van Spangens en de Weena's (Bokels) aangetoond.

 


 

H. Ph. Wijngaard schrijft namens de 'Vereeniging ter bevordering van het stamboomonderzoek voor rotterdam en omstreken' in haar mededelingenblad van september 1946 het volgende over het wapen van rotterdam:
Het onderdeel van het wapen van rotterdam dat eigenlijk het oudste is is de zilveren balk op een groen veld.
Men ziet in dit gedeelte de voorstelling van de Rotte, het water tussen de groene boorden.
Van Reijn zegt, dat het waarschijnlijk afkomstig is van de heeren Bokel van Weena en Bulgerstein.
Als oudste wapen van dat geslacht wordt vermeld een gouden baar op een blauw schild.
Een van die leden schijnt er een zilveren balk op een groen veld van gemaakt te hebben.

Over de wijze waarop Rotterdam aan zijn wapen gekomen is, schijnen de geschiedschrijvers het niet eens te zijn. Van Spaan zegt, dat de Rotterdammers het wapen van de Graaf gekregen hebben voor krijgsverrichtingen in zijn dienst. Hij vermeldt erbij, dat de Graaf zijn eigen wapen schonk, maar zwijgt over het bestaande.
K. Hazelzet schrijft in 'Rotterdam zoals wij het kenden' uit 1940 :
Bij het einde van de oorlog in 1305 bracht de Graaf Willem de vierde die pas zijn vader was opgevolgd en als jonker Willem in Dirk Beukel een trouwe strijdmakker gekend had, een bezoek aan het kasteel
Bij dit bezoek stond hij toe dat het wapen van weena met dat van Holland en Henegouwen verenigd werd. Aldus ontstond het Rotterdamse wapen

Het bovenste gedeelte bestaat uit 4 kwartieren;4 leeuwen
Het eerst en vierde kwartier zwart op goud is het wapen van Henegouwen
Het tweede en derde is van Holland rood op goud
Het onderste gedeelte is groen met een zilveren baan.
Bij alle wapenbeschrijvingen is het blauw op zilver of goud op blauw.
Volgens gegevens is het later groen met zilveren baan geworden

Dirk Smits, de befaamde dichter van "De Rottestroom", heeft aan dit feit het volgende gedicht gewijd:

In de frissche boomenrijen,
Waer 't aloude Weena toen
Moedig praelde in 't schommelende groen,
Liet mijn spruit hare oogen weyen.

'k Zag den vierden Willem haer
Overlaen met gunste en gaven:
Hij, op heldendeugden mild,
Schonk haar meer dan eerlauwrieren
Kwam haer boezem zelf versieren
Met zijn eigen wapenschilt.

Een beetje trots ben ik wel dat Feyenoord in het seizoen 2003/2004 de uitwedstrijden speelde met de kleuren van het wapen van Rotterdam (en dus indirect het wapen van Weena).

 

Het wapen is vermoedelijk overgegaan van de familie Bokel naar de familie Weena.
Op bovenstaande tekening is het wapen goed te zien in het midden.
Links staat de inscriptie Bokel en rechtsboven het woord Sigil (Zegel).
Het zegel is van Jacob Bokel Gijsbrechtszoon, dat gehecht was aan een brief uit het jaar 1353,
dat zich in het archief van Leiden bevindt.

 

In de deelgemeente Noord kan je sinds eind 1993 een bokelpenning uitgereikt krijgen. Deze penning is voor personen die hebben gezorgd voor innovatieve en blijvende vernieuwingen voor de hele deelgemeente. Deze penning is vernoemd naar deBokelpenning familie Bokel en laat aan de ene zijde een reconstructie van de stedelijke plattegrond rond 1300 zien met een kompas die uiteraard naar het noorden wijst. De andere zijde met naamsvermelding van de Deelgemeente toont het zegel van de familie Bokel, gevat tussen de benen van een middeleeuwse passer. Deze passer werd gekozen, omdat met dit instrument destijds de ambachten en de polders werden gemeten. In de achtergrond is het lijnenspel van het vignet van de Deelgemeente Noord verwerkt. De penning is ontworpen door Tom Waakop Reijers (1948), is gegoten in brons (gewicht 400 gram, doorsnede 9 cm) en er zijn er tien van gemaakt. De penning is voor het eerst uitgereikt op 23 maart 1994.

Voorzijde
 Achterzijde


Volgens de informatiebrocure over de penning was het wapen een blauwe vaas op een zilveren veld. Het dichtst in de buurt bij deze omschrijving komt het wapen van Jacob Boekels van Wena.

Door de jaren heen is de penning aan de volgende mensen uitgereikt:

· Ernst Kleisterlee, secretaris deelgemeente Noord (23-03-1994)
· Nel van der Pol, voorzitter stichting KORN (01-12-1994)
· Ankie Lubbers, projectleider Centrum voor Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (CGM) (15-12-1994)
· Peter van Eynsbergen, leider zeeverkennersgroep Calandtroep (22-06-1996)
· Albert Bakker, dominee wijkpastoraat Oude Noorden (29-11-1996)
· Piet de Ruiter, voorzitter Stichting Werkgelegenheid (10-02-1998)
· Hans Weterman, voorzitter Advies Raad Ouderen (DARO) (13-05-1998)
· Aad Maas, rayonagent Oude Noorden (15-09-1999)
· Herman Meijer, wethouder gemeente Rotterdam (december 2001)

 

Afbeelding der Wapenschilden zoo als die van tydt to tydt gevoerdt zyn door de heeren van Bulgerstein en Wena.Opvallend is dat Willem van Naaldwijk (Graaf van Holland) een gedeelte van het wapen van Weena voerde, naast het huidige wapen van Naaldwijk. Dit betekent dat hij dus ook op een of ander manier een heer van Wena geweest is.Vervaardiger: Jakob Kortebrant in 1742. Meer wapens van Bokel zijn te vinden op de site van Dirk van den Beukel

 

Titel: Wapenschilden der byzondere heeren van Wena. Vervaardiger: Jakob Kortebrant;
datering: 1742; techniek: penseel en waterverf

 

 

Afbeelding: wapen Margaretha van Weena op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon

 

Fragment van een enorme kopergravure van graveur De Vou uit 1694. Titel: Rotterdam met al syn Gebouwen
Tekenaar is Romein de Hooghe; De kaart is vervaardigd in opdracht van het stadsbestuur van Rotterdam. Bij de kaart horen een profiel van de stad, gezien van de Maaszijde, twaalf afbeeldingen van bouwwerken in de stad en een uit vijf bladen samengestelde strook met wapens van Rotterdam en de tien heerlijkheden die de stad bezat en van de vier burgemeesters, de pensionaris en de secretaris ten tijde van de vervaardiging van de kaart. Van de wapens van de overige twintig zittende vroedschapsleden zijn losse prenten gegraveerd. Een enorme versie in kleur hangt aan de muur in de Slechte in Rotterdam. Linksboven het wapen van Wena.

 

Wapens van Rotterdam en Weena, afgebeeld met enige entouragel Vervaardiger: anoniem; Datering: 1698 t/m 1702; Techniek: litho. Afkomstig van Bibliotheek v. handschriften 19e eeuwse afbeeldingen. Let op de verticale balk.

 

Op de site van Nederlandse Gemeentewapens wordt apart het inmiddels verdwenen en nooit officieel verleende wapen van Cool vermeld. Er wordt daarbij aangegeven dat de heerlijkheid in 1811 opgegaan is in Rotterdam, na een korte tijd een zelfstandige gemeente te zijn geweest in het Koninkrijk Holland. Ook staat er dat het wapen waarschijnlijk is afgeleid van het Middeleeuwse geslacht Van Bokel, dat destijds de heerlijkheid in bezit had. Duidelijk is te zien dat het wapen van Adriaan van Weena exact gelijk is aan dat van Cool. De associatie tussen dit wapen en dat van Weena wordt ook gebruikt in een tekening van J. Louis.

 

 

Volgens de collectie Posthumus en Armorial Général van J.B. Rietstap waren er Hollandse (wapen 5 t/m 8) en Friese (wapen 3 en 4)Wassenaers. De Wassenaars voerden veelal wassende manen in het wapen en een horizontale balk welke nagenoeg exact gelijk was aan het wapen van Dirk Boekel. De kleuren waren namelijk van azuur , met een gouden dwarsbalk. 'Wassenaar’ betekent zoveel als wassende maan en in het tegenwoordige gemeentewapen van de plaats Wassenaar komt inderdaad twee maal een kwartier van drie wassende manen voor. Toch is het onwaarschijnlijk dat dit de oorsprong van de naam zou zijn. Het meest voor de hand ligt een verklaring die ontstaat bij ontleding van het woord ‘wasnare’. Dat woord is samengesteld uit de woorden ‘wasa’ en ‘nare’. Wasa betekent drassig land en naere betekent nabij. Heel simpel dus: nabij drassig land. Hoe zit het dan met die wassende manen? Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de latere kruistochten naar Palestina waaraan de Van Wassenaers hebben deelgenomen. Zeker is in ieder geval dat in 1237 nog geen wassende manen in het wapen van de Van Wassenaers voorkwamen. Hendrik van Wassenaer voerde een wapen van horizontale balken met daar overheen een zogenaamd Andreaskruis.
 

Familiewapen De Leeuw

 

Het wapen van De Leeuw. Design: Marco Tulner

 

Volgens de collectie Posthumus en Armorial Général van J.B. Rietstap was het wapen van de leeuw:
Leeuw (de) Écartelé: aux 1 et 4, d'argent, au lion de sable; aux 2 et 3, d'argent, à trois roses de sable, boutonnées d'or. Dit betekent dus:
Leeuw (de) Schild gedeeld en doorsneden. In I en IV van zilver een zwarte leeuw, in II en III van zilver drie zwarte, goudgeknopte rozen.
Helmteken; de leeuw van het schild uitkomend. Bovenstaande afbeeldingen uit dit boek geven diverse wapens van familie de Leeuw aan. Één daarvan is specifiek uit Rotterdam. Vandaar dat ik dat wapen gebombardeerd heb tot wapen van het 'de Leeuw' gedeelte van 'de Leeuw van Weenen'. Maar het kan net zo makkelijk het wapen rechts van het Rotterdamse wapen zijn. De Leeuw uit Holland. Door die verticale balk is dat wapen wel zo makkelijk te combineren met het 'van Weenen' gedeelte.

  

Mogelijk familiewapen De Leeuw van Weenen

Als je het wapen van de Leeuw en dat van Weena bij elkaar voeg zou je dus eigenlijk een wapen van
de Leeuw van Weenen kunnen maken. Dat zou er dan ongeveer als volgt uit kunnen zien:

 

 


Op 6 september 2008 kreeg ik het volgende mailtje van Marco Tulner:
"Per toeval kwam ik op je website terecht, en het verhaal van het gecombineerde wapen van De Leeuw en Wena intrigeerde mij. Bij deze een aantal andere combinaties".

Grote blijdschap van mijn kant en alle lof en dank naar Marco voor deze prachtige creaties.
Behalve bovenstaand prachtexemplaar had Marco direct dus wat andere combinaties bedacht. Laat me maar weten welke jullie de mooiste vinden. De bovenste drie wapens zijn de originelen. Onder de eerste streep staan de fantasiecombinaties.

 

Toelichting van Marco:

Leuk dat je er blij mee bent. Uiteraard mag je de wapens gebruiken voor je website. Ik ben zelf altijd veel met heraldiek en genealogie bezig, en omdat het het verhaal van het gecombineerde wapen mij opviel, ben ik even gaan hobbiën. Omdat ik geen proffesionele heraut ben, moet ik er bij zeggen de twee middelste combinatiewapens en het wapen rechtsonder naar mijn vermoedens niet helemaal heraldisch correct zijn. In de heraldiek is de combinatie van metaal op metaal namelijk niet toegestaan, behalve bij hoge uitzondering. Maar omdat het om twee afzonderlijke schilden gaat zou het misschien ook wel weer juist kunnen zijn. Bij het schild rechtsonder heb ik een beetje mijn twijfels over met name de twee dwarsbalken die elkaar raken. Bij het Centraal Bureau voor de Genealogie (www.cbg.nl) kunnen ze daar opheldering over geven. Daar zitten de proffesionele herauten. In ieder geval vond ik het leuk om ze te maken.

Met vriendelijke groet, Marco Tulner.

Marco. Namens heel de familie: Bedankt !

 

 

 

Voor meer info over wapens: Kijk op heraldiek.pagina.nl

 


Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt 13.09.2008