|||||


HOME

 

 

  

 


 

 


Stoomschip Slot Weena


Foto gekregen van Roel Zwama van http://surf.to/shiplover


 

Slot Weena
Gebouwd in 1921 bij De Groot & Van Vliet te Slikkerveer
Tewaterlating: mei 1921 Oplevering: augustus 1921
Bouwnummer : 77
I Tonnage    : 1.757
Afmetingen : 85,06 x 11,89 x 4,25.
Machine    : Triple-Expansion (TE) 3 cyl 1325 pk P Smit Jr
Pass 14.

In het NRC van 5 mei 1921 wordt melding gemaakt van de tewaterlating op 4 mei 1921.

 

 

In het NRC13 augustus 1921 wordt melding gemaakt van de proeftocht:

 

 

In Het Vaderland van zaterdag 20 augustus 1921 wordt melding gemaakt van de eerste echte tocht van dit schip:


Hieronder een verwijzing naar het schip in Het Vaderland 29 oktober 1921 ivm de tewaterlating van de zusterboot s.s. Slot Loevestein.


 

Groot werd er geadverteerd in het NRC van 20 oktober 1921 dat op 1 november het "Slot Weena" ging vertrekken naar Barcelona:

 

Via datzelfde NRC en het krantenarchief is vervolgens heel goed na te gaan welke havens er allemaal zijn bezocht door de jaren heen. Maar ook:

 

dat het op een zandbank was gelopen uit het NRC 29 mei 1922:

SLOT WEENA. Gibraltar, 20 Mei. Bij aankomst op 16 Mei ankerde het stoomschip Slot Weena dicht bij de kust en geraakte op een zandbank, maar kwam later met het getij weder vlot. Experts verstrekten een bewijs van zeewaardigheid en een onderzoek zal in de laatste loshaven worden gehouden.

Of dat het averij opliep en door slecht weer schade aan de dekinrichtingen had in het NRC van 3 mei 1923:

 

In het NRC van 2 maart 1924 wordt de laatste reis van dit schip onder de naam Slot Weena aangekondigd. er wordt gevaren vanaf rotterdam op 12 maart 1924 naar :

 

 

 

Waarschijnlijk heeft onderstaande aanvaring een streep door die planning gezet: (NRC van 5 maart 1924.)

Hier staat:
Slot Weena. Londen, 5 Maart. Het Nederlandsche stoomschip Slot Weena, van Gandia naar Londen, is even beneden Gravesend in aanvaring geweest, waardoor het aan bakboordboordzijde achter de machinekamer beschadigd werd.

En elders in dezelfde krant:


Dit stukje voegt eraan toe dat het schip voor anker lag een aangevaren is door het Engelse stoomschip Parkhill. Bovendien zal het stoomschip te Londen dokken om te repareren, hetwelk ongeveer een week in beslag zal nemen.

 

Kortom, al met al lijkt het schip al een bewogen vaarleven gehad te hebben toen het alweer verkocht werd in 1924 getuige het krantenstukje uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) van 15 mei 1924, waarin te lezen is dat de Algemeene Stoomvaart Maatschappij (later de Middelandsche Zeevaart Compagnie Rotterdam) het schip verkocht heeft en de aandeelhouders de opbrengst van 10 engelse ponden per ton, maar erg karig vonden

 

De aangekondigde reis is uiteindelijk wel doorgegaan. In het NRC van 22 en 24 mei 1924 wordt het Slot Weena nog gesignaleerd in Valencia op weg naar Hamburg.

Het laatste wat er over stoomschip Slot Weena te vinden is, is de verkoop van firma A. van Hoboken & Co. en de herdoop in Jonge Jacobus in het NRC van 31 mei 1924.

 

 


 

Jonge Jacobus

 

Maar alles dat het schip heeft meegemaakt was niets vergeleken met wat het nog te wachten stond. Het eerstvolgende dat ik van de de Jonge Jacobus vond was op de genealogische site van Cocq van Delwijnen. Er blijkt een dramatische scheepsramp te zijn geweest met de (ex)Slot Weena, waarbij alle 22 opvarenden zijn omgekomen:

                            Jan Anton de Cocq van Delwijnen 
                            overleden    27-01-1937 aan boord van
                            S.S. “Jonge Jacobus”, bij scheepsramp
                            voor de Portugeese kust.
                            Herbegraven te Schiedam 12-08-1937
                            hij was van beroep hoofdmachinist

Jonge Jacobus

Ttijdens de reis van Antwerpen naar Alexandria met een lading ijzer en stukgoed is het schip in zwaar weer terecht gekomen en voor de Portugese kust bij Burlings verloren gegaan in pos 39.25-N 09.30-W. Als ik internet mag geloven is deze verzameling rotsen voor de kust van portugal een plek waar meerdere schepen zijn vergaan. Dit Berlenga Eiland had een verraderlijk rif dus.

Als je precies wilt weten waar dat is, maak dan gebruik van google maps: View in Google Maps        

 

Het nieuws haalde de voorpagina van Het Vaderland van 30 januari 1937:

Hier staat te lezen:

DE ONDERGANG VAN DE "JONGE JACOBUS"

De bemanning, waaronder tien Nederlanders, verdronken.

Na het telegram (gepubliceerd in ons Ochtendblad van gisteren) dat meldde dat de opvarenden van het bij de Portugeesche kust vergane stoomschip De Jonge Jacobus gered waren door het Nederlandsche stoomschip Achilles van de K.N.S.M, waren aanvankelijk nog geen nadere berichten ontvangen.

De reederij van de Jonge Jacobus, de firma Wamberale en Zn. heeft zelf geen bericht gekregen van de redding. Ook had de directie van de K.N.S.M. te Amsterdam zelf hierover geen mededeling ontvangen.
Het bericht van de redding was afkomstig uit Lissabon en via Londen ontvangen.
Toen de directie van Wambersie met de inhoud van dit telegram, dat de redding behelsde, op de hoogte was gebracht, heeft zij onmiddelij getracht daarvan een bevestiging te krijgen. Via het station Leizoes werd een telegram aan de kapitein van de Achilles gezonden waarop evenwel geen antwoord is gekomen.
Nadat ook gistermorgen geen antwoord op het telegram was binnengekomen, is er opnieuw naar de Achilles geseind. Bovendien heeft het radios-station Scheveningen-haven getracht rechtstreeks contact met de Achilles te krijgen. Ook de directie van de KNSM in Amsterdam heeft getracht met de Achilles in verbinding te komen. Al deze pogingen hebben tot gisternamiddag geen resultaat gehad. De mogelijkheid mag niet uitgesloten worden geacht, dat ook de Achilles met het zware wer te kampen heeft gehad en dat de radio defect zou zijn geraakt.

De Achilles te Lissabon.

Gistermiddag is bericht ontvangen te Amsterdam bij de directie van de KNSM dat de Achilles te Lissabon is aangekomen. De kapitein heeft telegrafisch aan de maatschappij medegedeeld, dat op 27 dezer een der opvarenden, de 270jarige Cornelis Kuyt uit Katwijk aan Zee, overboord geslagen en verdronken is. In het telegram aan de maatschappijk werd niet gerept van het aan boord nemen van de bemanning van de "Jonge Jacobus".

Het schip verloren

Reuter seint uit Lissabon: De geheele bemanning van de "Jonge Jacobus" is volgens een verklaring van de kapitein van de "Achilles" welk schip hier is binnegelopen, verdronken. Het schip is gezonken.

Bevestiging van de kapitein van de Achilles

Nader wordt ons uit Amsterdam gemeld: De KNSM heeft de kapitein van de Achilles, die te Lissabon binnegelopen was, telegrafisch om inlichtingen gevraagd in verband met het gerucht, dat de bemanning van de "Jonge Jacobus"door de Achilles aan boord zou zijn genomen. De kapitein seinde gistermiddag laat terug, dat het gerucht tot zijn spijkt niet op waarheid berustte en dat hij de bemanning van de "Jonge Jacobus" niet aan boord had.

Uit de telegrammen van de kapitein van de Achilles mag men wel afleiden, dat dit schip in het geheel niet heeft deelgenomen aan de reddingspogingen. Ware het ongeluk aan boord van de Achilles geschied tijdens het assistentie verlenen aan de "Jonge Jacobus", dan zou de kapitein deze bijzonderheid zeker in zijn eerste telegram hebben geseind. De directie der KNSM is stellig van mening, dat indien het s.s. Achilles de noodseinen van de "Jonge Jacobus" had opgevangen en er enige mogelijkheid bestond hulp te verlenen, dit stellig zou zijn geschied.

De laatste ogenblikken van de "Jonge Jacobus"

Men seint ons nog uit Lissabon: Het laatste hier opgevangen draadloze bercht van de Jonge Jacbous luidt:

"Wij verlaten het schip in de booten.
Wanneer wij niet veilig lang bereiken,
zeg dan aan onze gezinnen, dat onze laatste
gedachten bij hen waren".

Op het ogenblik waarop dit draadloze besricht verzonden werd, bevond de Jong Jacobus zich op een afstand van vijf mijl van de Berlengse-eilanden, waar mem het afvuren van signalen, met toortsen, fakkels en andere lichtseinen, de gehele nacht met inspanning van alle krachten bezig is geweest met het afzoeken van de kust. Dit heeft echter geen resultaat gehad.

De omgekomen Nederlandse opvarenden van de Jonge Jacobus

De bemanning van de Jonge Jacobus bestond uit 23 leden, waarvan tien Nederlanders. De buitenlanders waren grotendeels Spanjaarden

De Nederlandsche opvarenden van de Jonge Jacobus waren:

Naam Plaats Functie
Sj.Jager Rotterdam kapitein
P. van der Woude Rotterdam eerste stuurman
A. van Vuuren Rotterdam tweede stuurman
M. van Beelen Rotterdam derde stuurman
A.J. de Cocq Schiedam eerste machinist
Jac. Faber Rotterdam tweede machinist
F.J. Theuns Hillegersberg derde machinist
J.H. Putting Rotterdam stuurmansleerling
M. van der Thoorn Vlaardingen kok
J. Bruyn Rotterdam bediende

 


 

Van een neefje van de derde machinist F.J. Theuns mocht ik in 2008 onderstaande mail ontvangen:

"Mijn naam is F.J.Theuns (Frans) en een oom (eveneens F.J. Theuns) van mij was als derde machinist opvarende van de Jonge Jacobus, zoals u bekend is dit stoomschip in 1937 voor de kust van Portugal vergaan. Mijn vader ( H. Theuns) is in het jaar 2000 overleden en van hem heb ik een aantal krantenknipsels omtrent die scheepsramp.  Wellicht heeft u daar interesse in."

Uiteraard had ik daar veel interesse in. De hierna volgende krantenknipsels zijn dus van familie van één van de opvarenden: 

 

 

 

 

 

Uiteraard is er een nader onderzoek ingesteld. Dit bericht verscheen in Het vaderland van 2 april 1937:


Op 26 januari 2019 kreeg ik een fijne reactie van Marcel Deelen op bovenstaand stukje. Hij schreef:

"Onlangs kwam ik in het bezit van een opmerkelijk object: een lederen foedraal. In dit geval mogelijk een boordenkoffertje. Zo'n doos waar je je losse boorden in bewaarde. Dat kleine doosje in het midden zal dan wel voor de knoopjes bestemd zijn.

Binnenin vond ik een geschreven tekst:
M. vd Thoorn 11/2/37
en
ss Jonge Jacobus 28/2/37 vergaan bij Portugal."

De vermelde data zijn op zich opmerkelijk. Zo verging het schip niet op 28/2/37, maar op 28/1/37. En waarom staat er achter de naam van M. vd Thoorn 11/2/37?

Het roept meer vragen op dan verklaringen, maar er moet toch een connectie zijn tussen dit voorwerp en het bewuste schip.
Wie heeft er meer info voor ons?Foedraal SSJacobusFoedraal SSJacobusFoedraal SSJacobus


 

 

Terug naar boven


 

 

 

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

Laatst bijgewerkt 24.04.2008