|||||

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

Koninklijke afkomst

Alhoewel de naam Weena verbonden is met het Kasteel Weena te Rotterdam loopt de stamlijn naar de grootste koningshuizen niet via de naam Weena.
De afstamming naar Karel de Grote is genealogisch bewezen. Het Frankische koningshuis wordt beschreven in Liber Historiae Francorum.
De vermeende afstamming van de Trojanen is voor het eerst beschreven in de Kronieken van Fredegar.
De link tussen de Bijbel en het Trojaanse koningshuis wordt beschreven in The Judah Scepter.
Sommige voorouders zijn voorzien van een hyperlink voor de nodige extra informatie.

 

Stamboom vanaf Adam tot Jan de Leeuw van Weenen

Naam
Titel Geboren Overleden Huwt Verwekt

Adam

The creation of man van Michelangelo

De eerste mens 4000 vc 3070 vc
Eva

Kain
Abel
Set
Awan
Azura

Set

  3870 vc 2958 vc Azura

Enos
Noam

Enos

  3765 vc 2860 vc Noam Kenan
Mualeleth
Barakiel
Kenan   3675 vc 2765 vc Mualeleth Mahalalel
Rehujal
Mahalalel   3605 vc 2710 vc Dinah Jered
Danel
Jered   3540 vc 2578 vc Baraka Henoch
Azrial
Henoch
The prophet Enoch
Auteur van het boek van Henoch
3378 vc 3013 vc Edna Metusalach
Baraki

Metusalach of Methysalem

  3313 vc 2344 vc Edna Lamech
Rake El
Eliakim

Lamech

  3126 vc 2349 vc Betonos Noach
Noach
The Invitation van Tom du Bois (2001)
Bouwer van de Ark 2944 vc 1994 vc

Emzara

(zie: Jubileeën 4:33)

Sem
Cham
Jafet

Sem
Stamvader Semieten 2444 vc 1844 vc Sedeqetelebab Arpaksad
Elam
Arpaksad
  2342 vc 1904 vc Rasu Eja Selach
Selach
  2307 vc 1874 vc Muak Eber
Eber of Heber
Stamvader Hebreeën 2277 vc 1813 vc   Peleg
Joktan Shelah
Peleg
  2243 vc 2004 vc   Reü
Kaber
Reü
  2213 vc 1974 vc   Serug
Serug
  2181 vc 1951 vc Melka Nachor
Nachor
  2151 vc 2003 vc   Terach
Terach
  2122 vc 1917 vc Maria Abraham
Nahor
Sara (bij een andere vrouw)
Abraham
Abraham's Sacrifice van Rembrandt
Aartsvader 2052 vc 1877 vc Sara Isaak
Ismael
Isaak
The Sacrifice of Isaac van Cigoli (1607)
Aartsvader 1952 vc 1772 vc Rebekka

Esau
Jakob

Jakob of Israël
Jacob's ladder
ook: Kronos (grieks)
ook: Saturnus (romeins)

Aartsvader 1892 vc 1745 vc Rachel 12 stammen
Juda
ook: Jehud of Yehud
Juda volgens Jacques de Gheyn II (1590)
door Grieken verbasterd naar Zhe-ut ofwel Ze-us (grieks)
ook: Jupiter (romeins)


Stamvader van de stam Juda


De Leeuw van Juda is nu het wapen van Jeruzalem
1805 vc 1676 vc Tamar Peres (voorgeslacht Jezus)
Zerach
Zerach
Het geslacht der Zarchieten
ook geschreven als Ezrachieten
1738 vc 1638 vc Electra Roma Zimri
Etan
Heman
Kalkol
Dera
Dera

(ook: Dara, Darda of Dardanos)

Stichter van het vermaarde huis van Troje
Koning van Dardania

1620 vc   Batea of Teucri  
Erichtonius Koning van Dardania 1560 vc   Astyoche  
Tros Koning van Troje (tevens naamgever) 1500 vc   Callirhoe  
Ilus Koning van Troje 1440 vc   Eurydice  
Laomedon
Koning van Troje 1380 vc   Strymo Placia  
Priamus
Uit de film Troy (Peter O'Tool)
Koning van Troje 1320 vc 1240 vc Hekabe

Hektor
Helenos
Paris

Helenos

Koning van Troje
openbaarde (onder dwang) aan de Grieken, hoe zij door middel van een houten paard de stad konden nemen
1280 vc   Hecuba Andromache  
Genger
ook: Zenter
Koning van Troje 1250 vc      
Franco Koning van Troje 1220 vc      
Esdron Koning van Troje 1190 vc      
Gelio
ook: Zelius
Koning van Troje 1160 vc      
Basabiliano (I)
ook: Basabelian
Koning van Troje 1130 vc      
Plaserio (I)
ook: Plaserius
Koning van Troje 1100 vc      
Plesron Koning van Troje 1070 vc      
Eliacor Koning van Troje 1085 vc      
Gaberiano Zaberian Koning van Troje 1055 vc      
Plesario Plaserius (II) Koning van Troje 1025 vc      
Antenor (I) Koning van Troje 995 vc      
Priam (II) Koning van Troje 965 vc      
Helenus (II) Koning van Troje 935 vc      
Plesron (II) Koning van Troje 905 vc      
Basabiliano (II) Koning van Troje 875 vc      
Alexander Koning van Troje 780 vc 677 vc    
Priam (III) Koning van Troje 815 vc      
Getmalor Gentilanor Koning van Troje 785 vc      
Almadion
ook: Almadius
Koning van Troje 755 vc      
Diluglic
ook: Diluglio Dilulius
Koning van Troje 725 vc      
Helenus (III) Koning van Troje 695 vc      
Plaserio (III) Koning van Troje 665 vc      
Diluglio Dilulius Koning van Troje 635 vc      
Marcomir Koning van Troje 605 vc      
Priam (IV) Koning van Troje 585 vc      

Helenus (IV)
ook: Ephraim

Koning van Troje 555 vc   Marion Sue  
Antenor de Cimmerier

Koning van Troje
Koning van de Scytische Cimmeriërs aan de Zwarte Zee

526 vc 443 vc Anne Paige  
Marcomirus I (the Cimmerier) Koning van Troje
Trok met de Cimmeriërs vanaf de Zwarte Zee naar West-Friesland, Gelre en Holland. Stak de Rijn over en veroverde het noorden van Gallië.
495 vc 412 vc    
Antenor I of Sicambri Koning van Sicamber

465 vc 384 vc

Cambra
De stam Sicamber is vernoemt naar Cambra

 

 
Priamus Koning van Sicamber
Hij leefde aan de monding van de Donau maar werd door de oprukkende Goten in de richting Duitse grens gedreven. Hij voerde het Nieuwe Verbond en de Saksische taal in.
425 358 vc Hecuba  
Helenus I Koning van Sicamber
Koning en priester van de Arcadische zeegod Pallas
385 vc 339 vc Clare Emaline  
Diocles Koning van Sicamber
Hielp de Saksen tegen de Goten en de zuidelijke Galliërs.
344 vc 300 vc Sue Jane Helenus II
Basanus
Basanus de Grote
ook: Bassanus Magnus
Koning van Sicamber
Priester-koning Bouwde de stad Bassanburg (nu Aken)
  250 vc Of The Orcades norway. Hij trouwde met een Noorse prinses.  
Sedanus Koningin van Sicamber
Sloot zich aan bij de Saksen en Thuringers tegen de Galliërs
    Chlodomir I Koning van Sicamber  
Nicanor Koning van Sicamber   159 vc Glennis Dee
dochter van het Britse stamhoofd Elidure
 
Marcomir

Koning van Sicamber
Versloeg de Romeinen, Galliërs en Goten. Zette de handelingen der Galliërs op rijm.

  169 vc    
Clodius Koning van Sicamber
Weerstond verdere invasies van Romeinen en Galliërs
  159 vc    
Antenor II Koning van Sicamber
Sloot een vredesverdrag met de Galliërs
  143 vc    
Chlodomir II
ook: Clodimir
Koning van Sicamber
De Galliërs schonden het verdrag maar werden teruggeslagen.
  122 vc    
Merodachus
ook: Mercodochus
Koning van Sicamber
Leidde een leger van 22.000 man tegen Romeinse centra in Italië en onderwierp Bohemen
  94 vc    
Cassander Koning van Sicamber
Sloot een militair verbond met koning Hamecus van Thuringen en koning Arabius van Saksen.
  74 vc    
Antharius
Koning van Sicamber (ook: Sicambri)
Weerstond de invallen van Julius Caesar.
77 vc 37 vc    
Francus

Koning der Franken
Veranderde de stamnaam van Sicambris naar Francis
Hij leidde een Frankisch-Saksisch-Thurings leger van 300.000 man tegen de Romeinen. Sloot een permanent verbond met de Germaanse vorsten.

57 vc 10 vc    
Clodius II
ook: Clodine en Clogio
Koning der Franken
Bleef de Romeinse invallen weerstaan
37 vc 20   Marcomir
Herimerus
Marcomir Koning der Franken 17 vc 50    
Clodomir
ook: Clodomer
Koning der Franken
Verdreef de legioenen van keizer Nero uit Metz en Trier
3 63    
Antenor III Koningin der Franken 25 69 Terry Ray  
Ratherius
ook: Rathaerius
Koning der Franken
Ratificeerde een verdrag met de Germanen en Saksen Volgens een oude legende bouwde hij in 90 A.D. Rotterdam en werd daar begraven
69 90 Grotte  
Richemer Koning der Franken
Zette de oorlogen tegen de Romeinen en Goten verder. Stichtte Brandenburg.
90 114 Ascyla  
Odomir Koning der Franken
Sloot een vredesverdrag met de Romeinen en de Goten.
  128    
Marcomir IV Koning der Franken
Bouwde Marburg in Hesse
84 149 Athildis
was de oudere zuster van de Britse koning Lleiffer Mawr (zie Arthur-saga).
Chlodemir IV
Chlodemir IV Koning der Franken 104 166 Hasilda Farabert
Farabert Koning der Franken
Hernieuwde het bondgenootschap met de Germanen.
122 186   Sunno
Sunno Koning der Franken 137 213   Hilderic
Hilderic Koning der Franken
Bouwde de burg Hildeburg aan de Rijn
212 253   Bartherus
Bartherus Koning der Franken
Leidde legers naar Italië tot aan Ravenna. Trok plunderend door Aragon.
238 272   Clodius III
Clodius III Koning der Franken
Stichtte Orleans in het jaar 275
264 298   Walter
Walter Koning der Franken 289 306   Dagobert
Dagobert 1 Koning der Franken 230 317   Genebald I
Genebald I Graaf van Oost-Franken 262 358   Dagobert
Dagobert 2 Graaf van Oost-Franken 300 379 Dagobert Clodius I
Clodius I Graaf van Oost-Franken 324 389   Marcomer
Marcomer Graaf van Oost-Franken 347 404 Frotmund Pharamond

Pharamond

Koning van Westfalen Koning der Franken 370 427 Argotta Chlodio of Chlogio

Koning van Westfalen Koning der Franken
Resideerde in Asberg aan de linkeroever van de benedenloop van de Rijn.

395 451 Basina Merovec

Merovech/Meroving/Merwik/
Merovee/Meroveus

Stamkoning der Sallische Franken

Genoemd in de Legende van de Heilige graal als rechtstreekse afstammeling van Jezus

415 457 Verica Childerik I

Childerik I

Stamkoning der Sallische Franken 436 481 Basina de Thuringse koningin Chlodwig (Clovis)

Clovis de Grote


De doop van Clovis, van de Franse schilder Saint-Gilles

 

Stamkoning der Sallische Franken
koning van geheel Gallië

465 511

Chlotildis van Bourgondie

Clotaire I
Koning der Franken 497 561 Ingund Blithildes
Charibert 1
Koning van Parijs 520 567 Ingeborg  

Bilichilde De Meroving

Prinses van Parijs 541 567 Ausbert van Moselle Arnoald

Arnoald

Bisschop van Metz 560 611 Oda van Zwaben Oda of Lady Dodo van Saxony

Oda van Saxony

  586 612 Arnulf, de heilige van Metz
Ansegisel
Ansegisel Hofmeier der Merovinger 605 685 Begga van Landen
Pippijn 2

Frankische hofmeier (1e minister)

Veroverde de Friezen

635 714 Alpaïs of Chalpaida (niet gehuwd) Karel Martel
Koning der Franken 676 741 Chrotrud of Rotrudis Pippijn 3

Pepijn 3 de Korte

Koning der Franken 715 768 Bertrade van Laon Karel
Koning der Franken
Koning der Logobarden
Keizer van het Romeinse rijk
742 814 Hildegard Lodewijk 1

Lodewijk 1 de Vrome

Keizer van Duitsland
Koning der Franken
778 840 Judith Welf van Beieren Karel 2

Karel 2 de Kale

Koning van West-Francie
Keizer

Keizer romeinse rijk

823 877 Ermentrudis van Orleans Lodewijk 2
Koning van West Francie
846 879 Adelheid van Parijs Karel 3

Koning van West Francie
Koning van Lotharingen

879 929 Eadgyfu van Engeland Lodewijk 4

Lodewijk 4 van Overzee

Koning van West Francie 920 954 Gerberga van Saksen Karel
Karel van West-Francie
Hertog van Neder-Lotharingen 953 992/995 Adelheid Adelheid
Adelheid van Neder Lotharingen 970 1012 Albert 1 van Namen Albert 2
Albert 2 Graaf van Namen
Sticht de collegiale kerk van Sint-Aubin te Namen
1000 1063/64 Regelinde van Neder Lotharingen Albert 3
Albert 3

Graaf van Namen
Graaf van Verdun

1030 1102 Ida van Saksen Hendrik
Hendrik Graaf van La Roche 1070 1138 Mathilde van Limburg Mathilde
Mathilde de la Roche   1133   Nicolaas van Avesnes Jacob
Jacob van Avesnes

Heer van Avesnes, Landrecies en Condé
Heer van Guise

1150 1191 Adela van Guise Burchard
Burchard van Avesnes Hoogbaljuw van Henegouwen
Henegouwse ridder
Heer van Étrœungt
1182 1244 Margaretha
Gravin van Vlaanderen en Henegouwen
Jan 1

Jan 1 van Avesnes

(ook: Jan van Henegouwen)

Graaf van Henegouwen

1218 1257 Jan 2

Jan 2 van Avesnes

(ook: Jan 1 van Henegouwen
 ook: Jan 2 van Holland)

Graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen

Bovenste deel van het wapen van Rotterdam.
Jan was de eerste die het wapen van Henegouwen (zwarte leeuw) samenvoegde met de rode leeuw (Holland).
Zijn kleinzoon (Willem IV) schonk dit wapen aan de stad Rotterdam. Samen met het wapen van de familie Weena werd dit het stadswapen.

Een legende zegt dat de rode leeuw via Troje afstamt van Juda.

1247 1304

Buitenechtelijke relatie(s)

Kinderen bij Philippina van Luxemburg:
Graaf Willem III (de goede)
Jan 2 van Henegouwen
(= Jan van Beaumont)

Kinderen bij buitenechtelijke relatie:
Willem Cuser (bastaard)

Willem Cuser
Baljuw van Naarden, Gooiland, Amstelland en Rijnland
Rentmeester van Rijnland
Kasteelheer huis te Kleef
Kastelein van het Muiderslot
1290 1355 Ida van Oosterwijk Koenraad
Koenraad Cuser

Ridder
Heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp en Schoterbosch
Baljuw van Amstelland
Kasteelheer huis ter Kleef

1334 1407 Clementia Gerrit Boelendr. Ida Cuser
Willem Cuser
Ida Cuser Vrouwe van Oosterwijk 1355   Jan van Foreest Catharina van Foreest
Catharina van Foreest (heeft ze bestaan?) 1390   Vranck Lambrechtsz. van der Meer Maria Vrancken
Maria Vrancken van der Meer   1420   Gerrit Willemsz Storm van Wena Margriet Gerrit Storms

Margriet Gerrit Storms
( Margaretha van Weena)

1440   Pieter van Roden Pieter van Rhoon
Pieter van Rhoon
Heer van Rhoon en Pendrecht
1460 1534 Gerrit van Rhoon
Gerrit van Rhoon

Schildknaap
Baljuw van Rhoon, Putten en Geervliet
Eigenaar van het slot Valckensteijn
Heeemraad van Rhoon

1521 1601 Katrijna Clements Helena Gerrits van Rhoon (onwettig dochter)
Helena Gerrits van Rhoon Biersteekster 1544 1623 Philips Cornelisz. Vermaat Philips Philipsz
Philips Philipsz de Oude, Vermaet
Schipper en Biersteker
1567   Maartje Dircks Philips Philipsz Vermaat
Philips Philipsz Vermaat de Jonge Schipper en Biersteker 1591 1655 Geertje Jans Bosch Adriaen Philipsen
Adriaen Philipsen Vermaat Schout van Nieuw-Beijerland 1620 1674 Pleuntgen Leenderts Philip Ariense
Philip Ariense Vermaat   1666 1729 Geertje Pieters van Wijngaarden Ary Philipsz
Ary Philipsz. Vermaat   1691 1721 Neeltje Boudewijsdr. van 't Hoff Pleuntje Vermaat
Pleuntje Vermaat   1717 1778 Aart van Bokhoven Ary van Bochove
Ary van Bochove
Herbergier
1740 1816 Maria de Raadt Bastiaan van Bochove
Bastiaan van Bochove Bouwman 1775 1856 Pleuntje Saarloos Anna van Bochove
Anna Kaatje van Bochove   1820 1902 te Zuidland Jacob Hoogenboom Pleuntje Hoogenboom
Pleuntje Hoogenboom   1848 1871 Aart de Leeuw van Weenen Petrus de Leeuw van Weenen
Petrus de Leeuw van Weenen
  1871 1949 Pieternella Troost
Aart Jan de Leeuw van Weenen
Aart Jan de Leeuw van Weenen
Landarbeider
Los werkman in haven
Los werkman in melkfabriek
1897 1979 Aaltje Hoogstad
Aart Jan de Leeuw van Weenen
Aart Jan de Leeuw van Weenen
Timmerman
Allround vakman
1940   Maria van der Hoek
Atelma
Nelly
Aart
Jan
Michiel
de Leeuw van Weenen
Jan Christiaan de Leeuw van Weenen
Zanger/Gitarist 1970   Johanna Maria de Bakker
Mona Jolanda - fotoshopbewerking
Daniël de Leeuw van Weenen
           

 

 

 

Terug naar boven

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

Laatst bijgewerkt 05.04.2015