|||||

 

 


 

 
 

 


 

 

Het Hof van Weena


Weena Toekomst

 

Dat het nog lang niet voorbij is met de naam Weena lijkt me duidelijk. Sterker nog, het zal alleen nogmaar mooier worden. Voor het Weena ligt een grootse toekomst in het verschiet. En dan nogwel de zeer nabije toekomst.

Het Weena is namelijk de kern van een Nieuw Sleutelproject. Dit project dat 'Rotterdam Centraal' heet is een samenwerkingsverband van vijf partijen en heeft tot doel de komende jaren een nieuw Rotterdam Centraal te realiseren. Aanleiding voor een nieuw Rotterdam Centraal was de komst van de hogesnelheidslijn (HSL) en RandstadRail. Het aantal reizigers zal hierdoor toenemen van zo'n 40 miljoen in 2004 tot 75 miljoen in 2025.
Het vorige Centraal Station van Rotterdam was hierop niet berekend.
De komst van de HSL en RandstadRail is ook goed voor de Rotterdamse economie. Mensen zullen staan te popelen om hun bedrijfje in Rotterdam te vestigen.
Een mooi Weena is daarbij een must.

Het centraal station van Rotterdam is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt. Met zo'n 140.000 mensen per dag, verwerkt het dagelijks evenveel reizigers als Schiphol. De laatste jaren is het station uit zijn jas gegroeid.
Het nieuwe station moet straks dagelijks ruim 210.000 mensen per dag kunnen verwerken. Naar verwachting Impressie transferhal. Buiten zie je het millennium gebouwpasseren dan dagelijks 11.000 mensen de toegang aan de noordzijde en 102.000 mensen de toegang aan de zuidzijde. De overige reizigers gebruiken het station als overstap. In het ruimtelijke ontwerp van het nieuwe Rotterdam Centraal krijgen de voetgangers voorrang boven andere verkeersstromen. In de nieuwe situatie kom je als voetganger in 1e instantie in een te bouwen transferhal. Deze zal gebouwd worden waar nu het stationsplein is. De transferhal is het knooppunt in het station. De ruime opzet van de nieuwe transferhal biedt reizigers ruimte rustig te wachten op een aansluiting of vriend. Er worden diverse winkels en restaurants en andere diensten ondergebracht. In de nieuwe situatie zijn de tramhaltes aan de oostkant van de transferhal. De toegang tot de Metro en RandstadRail is in het midden van de transferhal.

Bij het verlaten van het station direct op het Weena voel je je meteen in het centrum. Om dat ook echt te bereiken zijn twee veranderingen nodig. Het Weena wordt veranderd in een boulevard met meer ruimte voor voetgangers. Ten tweede wordt de verdere inrichting van het Weena nog aantrekkelijker waardoor het station volwaardig onderdeel van het stadscentrum wordt. Vanaf de wederopbouw is het voor Rotterdam de taak om negatieve stadsdelen te veranderen in aantrekkelijke woon- en werkgebieden.
In 1976 was het Weena nog leeg en werd er aan het Hofplein gebouwd aan de Shell toren. Tien jaar terug vond de oplevering van het gebouw van Nationale Nederlanden plaats en 4 jaar geleden gold dat voor het Westin hotel.
De verstedelijking van het stationsgebeid en het Hofplein is een logische vervolgstap. Hierbij moet worden uitgegaan van wat typisch Rotterdams is. De uitdaging is vooral om het gebied ten noorden van het Weena te ontwikkelen tot een volwaardig centrumonderdeel.

Om het conflict tussen voetganger en auto op het Weena op te lossen is besloten het autoverkeer op het Weena door middel van tunnels ondergronds te brengen. Dit geldt ook voor een groot gedeelte voor het bestemmingsverkeer. Er wordt bij het Weena ter hoogte van het station een tunnel aangelegd met twee keer twee rijbanen. De gemeente is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om een ondergrondse T-kruising aan te leggen die de tunnel verbindt met een ondergrondse parkeergarage. Dit onderzoek richt zich op twee varianten: de onvolledige en volledige T-kruising.

De trams blijven bovengronds. Het conflict met het kruisende autoverkeer op het stationsplein wordt hiermee opgeheven. Het voorstel is om het tramtracè en de haltes te verleggen naar de oostzijde van het stationsplein en de trams via het Delftseplein en de Poortstraat naar het Weena te geleiden. Op deze manier wordt betrekkelijk eenvoudig een tramverbinding met Noord gevormd.
Een dergelijke verbinding geeft verlichting van de verkeersdrukte op het Hofplein doordat het aantal trambewegingen hier afneemt. De bushaltes zijn in de plannen op dit moment gesitueerd in de Conradstraat.

Door de ondertunneling van het autoverkeer op het Weena, is het mogelijk om een parkeergarage (650 plaatsen) onder het Kruisplein te bouwen. De aanleg maakt geen onderdeel uit van het project Rotterdam Centraal.

Aan beide kanten van het stationsplein komen fietspaden met 2 richtingen. In de Conradstraat is het mogelijk een fietsenstalling aan te leggen (7.000 plaatsen). Aan de westzijde van het station is het mogelijk om passagiers af te zetten en op te halen. De taxistandplaats wordt hier ook gevestigd.

In de impressies van het nieuwe Weena lijkt geen ruimte meer te zijn voor het Weenapoint. Er lijkt hier een hogere toren voor in de plaats te komen. Er wordt gesproken over 150 meter. Dit lijkt me echter wat overdreven. Dat het een stuk hoger wordt dan wat er nu staat is in ieder geval zeker (het ontwerp lijkt overigens veel op dat van Pschorr). Laten we het voorlopig maar houden op 100-125m. Reken echter niet op een al te snelle realisatie. Deze toren maakt onderdeel uit van de spin-off van het CS-project (>2010). Misschien dat dat uiteindelijk alleen maar zal betekenen dat de toren nog hoger kan worden.

De toren achter NN maakt wél deel uit van het CS-project en zal dus min of meer integraal met de bouw van het nieuwe station worden opgetrokken. In principe is hier tot 150 meter (en zelfs hoger) mogelijk. De huidige plannen gaan echter niet veel hoger dan zo'n 120 meter. Bovendien zal hier nog een klein voorbehoud gemaakt moeten t.a.v. de realisatie. De toren is bestemd voor woningen, maar staat precies in een zone waar de geluidbelasting door de treinen eigenlijk te hoog is. Milieuregels zullen dus nog roet in het eten kunnen gooien. Vast staat in ieder geval dat het hele stationskwartier een enorme verdichting tegemoet gaat. Streven is om het volwaardig onderdeel te laten uitmaken van het huidige stadscentrum, met een flinke dosis woningen en voorzieningen. Velen onder ons zullen nu nog nauwelijks beseffen dat voor dit gehele gebied (zie ook Coolsingeltoren, Pschorr en Calypso) aan de vooravond staan van een SUPERdecennium voor alles en iedereen die het bouwen een warm hart toedraagt! Ik zou bijna zeggen; maak van alle hoeken en gaten nog snel wat foto's, want over tien jaar herken je er niets meer van terug.

bouwbord CS foto: Jan de Leeuw van Weenen  21 juni 2005

 

 

 

Toekomst Station Hofplein

Indien je als bezoeker van deze site ook mijn stukje over de geschiedenis van het (hof van) Weena gelezen hebt, ben je net als ik enorm geinteresseerd in de toekomst van het station Hofplein. Deze is als volgt:

Station HofpleinZoals eerder vermeld komt de HSL en Randstadrail naar Rotterdam. De HSL (hogesnelheidslijn) heeft al een aardige bekendheid, maar Randstadrail is voor Rotterdammers die geen regionale krant lezen, nog aardig vreemd. Het houdt in dat de Erasmuslijn die nu loopt van Spijkenisse Akkers naar Centraal station, doorgetrokken wordt naar Den Haag.
Om dit zo goedkoop mogelijk te kunnen uitvoeren, maakt het traject vanaf de A20 gebruik van de Hofpleinlijn. Dat betekent dat het stukje viaduct van de Hofpleinlijn (van Hofplein tot en met de A20) een nieuwe bestemming moet krijgen en het station Hofplein opgedoekt kan worden. Wat er met het viaduct gebeurt, is nog niet duidelijk. Er zijn mensen die graag een fietsverbinding willen tussen noord en centrum. Anderen zien graag dat er stadstuinen worden aangelegd. De vrienden van de hofpleinlijn, vertegenwoordigd door hofbogen BV zijn op dit moment bezig met de planvorming voor het viaduct.

Inmiddels heeft het college de inhoud van een overeenkomst vastgesteld die de gemeente Rotterdam met Railinfrabeheer sluit. Het betreft een overeenkomst met Railinfrabeheer in de rol van beheerder van de huidige Hofpleinlijn en projectmanager voor delen van het project RandstadRail.

CityCorp, een samenwerking van zes Rotterdamse corporaties, ziet het hergebruik van het viaduct als aanjager voor de ontwikkeling van de omliggende buurten en de verbetering van het leefklimaat. Ad Een toren van het kasteel Weena naar een tekening van  AltmannHereijgers van NADC uit New York heeft de mogelijkheden van het Hofpleinviaduct onderzocht.

Evert Verhagen (49) van CityCorp, projectmanager voor het projectbureau Hofpleinlijn zegt hier het volgende over:

"De corporaties hebben mij gevraagd om iets te bedenken voor de Hofpleinlijn omdat hij uit bedrijf wordt genomen. Ze zijn bang dat het dan misschien ellende wordt. Ze hebben bedacht: als we nu ingrijpen, kunnen we dat voorkomen. Ik vind alleen al het feit dat ze dit initiatief hebben genomen, bewonderenswaardig. Dat ze er geld voor
vrij maken, erover nadenken. Een paar corporaties hebben daar ook een direct belang. Ze anticiperen op veranderingen in de wijk en op waardevermeerdering van hun eigendommen daar. Om dit te stimuleren moet dat gebied een andere identiteit krijgen.
We willen een aantal zaken tegelijk aanpakken om het gebied interessanter te maken. We zijn nog maar net begonnen. We willen in ieder geval nadrukkelijk de bewoners in dat gebied erbij betrekken. Om daar de creatieve gekken naar boven te krijgen die al jaren rondlopen met een plannetje. Ik wil het vooral simpel houden. Je wilt vooral dingen mogelijk maken. Ga ruimtes scheppen die degelijk en goed vorm gegeven zijn, waar dan van alles kon en ook kan gebeuren. Ik ga vervolgens niet zelf zitten bedenken wat daar allemaal moet komen. Laat het over aan de creatieve krachten van de stad. Er zit al waanzinnig veel in een buurt of een stad. Dat hoef je alleen maar aan te spreken"

Ik heb uiteraard wel een suggestie voor de heer Verhagen:
Sloop heel dat armzalige station Hofplein. Hoewel de monumentstatus inmiddels is verleend is deze nog niet definitief, dus doe het nu het nog kan. Doe onderzoek naar de fundamenten van het Hof van Weena. En bouw er vervolgens een monument dat rechtdoet aan het gebouw dat staat voor de stichting van de stad Rotterdam. Dat begraven ligt onder het station.
Bouw vervolgens een gigantische Donjon. Hoger dan het hoogste gebouw in Nederland. Laat de architecten zich inspireren door tekeningen van van der Lelij, Rademaker en Altmann. En noem deze wolkenkrabber vervolgens:

Het Hof van Weena

Zodat het kasteel dat de naamgever is geworden van het meest indrukwekkende stukje Rotterdam eindelijk haar plaats krijgt in het stadsbeeld, dat haar toekomt.

Ben je dit met me eens. Surf dan naar 'Rotterdam Sloopt' en laat je mening achter.

 

 

Terug naar boven

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

Laatst bijgewerkt 06.01.2009