|||||

 

 


 

 
 

 


 

 

Het Hof van Weena


Plattegronden waar het Hof op voorkomt

Er bestaan vele plattegronden van Rotterdam.
Op sommige, zelfs zeer oude plattegronden, staat Weena vermeld.
Voorlopig ken ik er 13 met een verwijzing naar het hof van Weena.

1
1

De overige 9 plattegronden geven een beeld wat er daarna met het gebied gebeurde.

 

 

 

Reconstructie van de grond van Rotterdam omtrent het jaar 1100. Te zien zijn: Slot Bulgersteyn, het Hof van Weena (midden), de toltoren langs de Rotte (boven) en het slot Honingen. Vervaardiger: onbekend.Techniek: pen en inkt. Er bestaat ook een spiegelbeeld variant van deze kaart. Onduidelijk is waarom die variant gemaakt is.

Hier de genoemde spiegelvariant. Te zien zijn: Slot Bulgersteyn (nu rechts), het Hof van Weena (midden), de toltoren langs de Rotte (boven) en het slot Honingen (nu links). Vervaardiger: onbekend.Techniek: pen en inkt. Vervaardigd omstreeks 1830. Situatie datering omstreeks het jaar 1100.

 

 

Reconstructie van de grond van Rotterdam omtrent het jaar 1100. Te zien zijn: Slot Bulgersteyn (links), het Hof van Weena (midden), de toltoren langs de Rotte (boven) en het slot Honingen (rechts). Vervaardiger: onbekend. Vervaardigd omstreeks 1830.

 

 

Deze kaart moet het Rotterdam van 1340 voorstellen. In dit jaar kreeg Rotterdam stadsrechten. In het midden bovenaan staat op deze kaart het Hof van Weena. Als je goed kijkt kan je zien dat er een gracht om de muren ligt en binnen de muren een kapel staat. (Met dank aan de site van Aad Engelfried)

 

Rotterdam omtrent Ao 1300. Naar de aftekening van K. van Alkemade & P. van der Schelling. Getekend omstreeks 1803-1807 met pen en inkt door P. van Leeuwen.Originele hoogte 25 cm / breedte 43 cm. Links is het hof van Weena.

 

 

Rotterdam omstreeks 1360; Vervaardiger: onbekend; pen en inkt;
pl. III door S. Muller Hzn (bibliotheek V A 87); ten onrechte is de schaalaanduiding van de orspronkelijke kaart (1:10.000) op de kopie vermeld; Dit moet zijn 1: 20.000

 

 


Rotterdam aan de Land-sijde. circa 1400. Tekening met pen en inkt. Tekenaar anoniem maar waarschijnlijk wel uit 1800. In de Legenda linksboven staat naast de letter A 't Hof Wena.

 

't Hof Wena. Reconstructie van de plattegrond van het Hof Wenna, anno 1400. Getekend met pen en inkt. Originele hoogte 27,5 cm / breedte 22 cm.

 

 

 

 

Rotterdam aan de Land-Zijde. Ao 1426. Naar de aftekening van K. van Alkemade & P. van der Schelling. Getekend met pen en inkt door P. van Leeuwen. (zal dus ook omstreeks 1805 zijn) Legenda linksonder staat naast de letter A 't Hof Wena. Originele hoogte 18 cm / breedte 45 cm

 

 


HET HOF VAN WENA Ao. 1426 . Reconstructie van een plattegrond waarop is afgebeeld het Hof van Weena en een gedeelte van de Hofdijk anno 1426. Naar een tekening van K. van Alkemade & P. van der Schelling. Getekend met pen en inkt . Originele hoogte 33 cm / breedte 42 cm.

 

 

 

 

Rotterdam in 1540 op een gedeelte van een kaart van Cornelis Cornelisz. de Schilder (bron: Ach lieve tijd). Weena was toen reeds een ruïne en dat lijkt op de kaart goed naar voren te komen. Weena lijkt hier dichter bij de Schie te liggen dan bij de Rotte.

 

Detail van een kaart uit het kaartenboek van het Heilige Geesthuis te Rotterdam 1572. Handschrift, Jan Potter, landmeter. Gemeentearchief Rotterdam (bron: Geschiedenis van Rotterdam deel 1 door Mr. H.C. Hazewinkel blz.124). Wena is hier al een ruïne. Vandaar dat eenzame torentje in plaats van een kasteel?

 


 

 

Titel: De Landen van Wena, zoo als ze tot Lakenramen uitgegeven zijn, Ao. 1592, en dus op nieuws in order gebracht in 't jaer 1645
Beschrijving: Kopie van een kaart van het tot lakenramen uitgegeven grondgebied van het Hof van Weena, op de kaart aangeduid als Landen van Wena. Vervaardiger: Jakob Kortebrant / tekenaar; Datering: 1592 t/m 1645 ( Kopie vervaardigd in 1742 ).
Volgens Kraft lag de ruïne van het Hof van Weena in een tuin tussen de Schie en de raampoortlaan. Volgens deze plattegrond zou dat dan de tuin naast het Raempoortje moeten zijn. Boven perceel nr. 25. De tegenwoordige raampoortstraat in Rotterdam werd vroeger eerst raempadt en later raampoortlaan genoemd.

 

Titel: De landen van Wena, zoo als ze tot Lakeramen uitgegeven zijn 1592. en dus opnieuw in order gebragt int jaar 1645
Beschrijving: Tekening van landmetingen van het voormalige Hof van Weena, waar sinds 1592 lakenramen waren geplaatst voor de lakenindustrie. Vervaardiger: onbekend. Datering: 1645. Techniek: pen en inkt, penseel en waterverfcalque op linnen .
Afmeting: hoogte 41 cm / breedte 55 cm / Schaalaanduiding: circa 1:700

 

Kaart van Rotterdam uit 1611 door Floris Balthasar en Balthasar Floris van Berckenrode uit het Gemeentarchief Rotterdam.
Weena moet links gelegen hebben van het "den Hoff Dyck ". (bron: Geschiedenis van Rotterdam van Mr. H.C. Hazewinkel deel 1 blz. 17. In een luxere serie van dit boek, staat de plattegrond zelfs in kleur.)

 

Fragment van een enorme kopergravure van graveur De Vou uit 1694. Titel: Rotterdam met al syn Gebouwen
Tekenaar is Romein de Hooghe; De kaart is vervaardigd in opdracht van het stadsbestuur van Rotterdam. Bij de kaart horen een profiel van de stad, gezien van de Maaszijde, twaalf afbeeldingen van bouwwerken in de stad en een uit vijf bladen samengestelde strook met wapens van Rotterdam en de tien heerlijkheden die de stad bezat en van de vier burgemeesters, de pensionaris en de secretaris ten tijde van de vervaardiging van de kaart. Van de wapens van de overige twintig zittende vroedschapsleden zijn losse prenten gegraveerd. Het hof van Weena kan ik niet ontdekken, maar duidelijk is links de Schie te zien en onderaan in het midden het hofpoortje. Wellicht bedoelde De Vou met 1 van de huisjes in het midden de ruïne. Een enorme versie in kleur hangt aan de muur in de Slechte in Rotterdam.

 

Beschrijving: Plattegrond van de grondpercelen in het gebied omgeven door Stroveer, Hofdijk, Weenaplein, Weenastraat, Raampoortlaan en Slagveld. Vervaardiger: onbekend. Datering: 1854

 

Kaart van Rotterdam uit 1872. Uitgaven van P.M. Bazendijk. Het nummer 68 op de kaart verwijst waarschijnlijk naar het Liefdegesticht van Groenevelt. Aldaar zijn de fundamenten van het Hof van Weena gevonden.

 

Op deze kaart situeren ze het vm (voormalig) Hof van Weena aan de rechterkant van de Weenastraat terwijl de gevonden fundamenten meer aan de linkerkant van deze straat lagen. Dit voedt weer de gedachten aan een meer uitgestrekt Hof van Weena dan gedacht.

 

Op deze kaart is nieuw Rotterdam over oud Rotterdam heen getekend. Mooi is te zien hoe de stadsmuur liep. Onder de tegenwoordige lijnen van de Katshoek en de Hofdijk is nog te zien dat daar de Weenstraat liep.

 

Ook op deze kaart is is nieuw Rotterdam over oud Rotterdam heen getekend. De dikke lijn is Rotterdam zoals dat tegenwoordig is en de dunne lijn het oude Rotterdam.

 

 

Terug naar boven

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

Laatst bijgewerkt 14.03.2010