|||||

HOME

 

 

  

 


 

 


Jan

nog geen foto


 

Jan 1835 is de stamvader van de gelijknamige tak.

Jan de Leeuw van Weenen, geboren te Middelharnis op 17 augustus 1835, zoon van Pieter de Leeuw van Weenen en Cornelia Lugthart,

Overleden te Rotterdam op 26 januari 1907

Overlijdensadvertentie Jan 1835. Uit het familiearchief van Cornelis*1931Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1862 met Maria van der Vliet, geboren te Oude-Tonge op 15 februari 1839, dochter van Adriaan van der Vliet en Wilhelmina Cornelia Knegt
Overleden Poortugaal op 12 mei 1914.

Overlijdensadvertentie Maria van der Vliet. Uit het familiearchief van Cornelis*1931

 

Uit dit huwelijk:

1 Pieter de Leeuw van Weenen, 1863
2 Wilhelmina Cornelia de Leeuw van Weenen, 1866
3 Cornelia de Leeuw van Weenen, 1867
4 Adrianus de Leeuw van Weenen, 1868
5 Kornelis Martinus de Leeuw van Weenen, 1869
6 Adriana de Leeuw van Weenen, 1870
7 Isaak de Leeuw van Weenen, 1872
8 Martinus Izaak de Leeuw van Weenen, 1874
9 Susanna Cornelia de Leeuw van Weenen, 1875
10 Maria Jannetje de Leeuw van Weenen, 1878
11 Geertruida Maria de Leeuw van Weenen, 1880
12 Jan Martien de Leeuw van Weenen, 1883 

Ook al heb bestaat er geen foto van Jan. Ik heb wel een beschrijving hoe hij er heeft uitgezien. Jan is in militaire dienst geweest en daar werd onderstaande pas gebruikt:

Hier staat te lezen dan hij 1 el en 5 palm, 8 duim en 5 streep lang was. Hij was dus 1,585 meter lang. Het metrieke stelsel was toen al ingevoerd, alleen de de namen nog niet. Een el is (in die tijd) een meter, een palm een decimeter enzovoort.

Zijn aangezicht was ovaal en zijn voorhoofd en kin waren rond.

Hoe zijn ogen en neus eruit zagen kan ik niet goed lezen, maar zijn mond was klein.
Het haar op z'n hoofd en wenkbrouw was bruin.

 


 

Ook zijn dienstpaspoort is bewaard gebleven. Er staat het volgende te lezen:

Krachtens autorisatie van het departement van oorlog, van den 12 februari 1861, no 8103, verleent de ondergetekende, B.J. Wagner Kolonel, kommanderende het 3e regioment infanterie bij deze, paspoort aan de soldaat de Leeuw van Weenen Jan, zoon van Pieter, en van Cornelia Lugthart geboren te middelharnis, provincie zuidlholland, de 17e augustus 1835, laatst gewoond te Rosendaal, lang 1 el 5 palmen 8 duimen 5 strepen, aangezigt ovaal, voorhoofd rond, ogen grijs, neus gewoon, mond klein,28.03.2008nen geen, op het stamboek vermeld onder no. 44318, en zulks uit hoofde van werkelijk volbragte dienst bij personele opleiding.

Staat van dienst.

Hij zat bij het 3e regiment infanterie ingedeeld als militair voor den tijd van vijf jaren, zijnde loteling van den ligting van 1856 uit de provincie noordbrabant gemeente roosendaal en Nispen onder no.10 reserven. 5 maart 1856. In activiteit den 3e april 1857, met groot verlof des 1e october 1857. Bij het korps terug 12 juli 1859. met groot verlof den 1e augustus 1859.

Ingevolge de deswegens bestaande verordeningen op de administratie bij de Armee, is met den bovengemelden persoon afgerekend, en nadat de waarde der gedeponeerde goederen in zijn te goed is gebragt, aan hem tot saldo van rekening uitbetaald de som van ..., welke hij verklaart te hebben ontvangen.

Alle Civiele en Militaire Autoriteiten worden verzocht den gemelden. J. de Leeuw van Weenen, vrij en ongehinderd te laten passeren en, des noodig, hulp en bijstand te verleenen.

Handtekening van den gepasporteerde Jan de Leeuw van Weenen. Te maastricht den 15e mei achttien honderd een en zestig, De kolonel voornoemd.

 

 

 


 

De Maria

Jan *1835 voer als binnenvaartschipper op het schip 'Maria'. Zijn zoon Adrianus *1868 heeft op ditzelfde schip gevaren. Zou hij het schip genoemd hebben naar zijn dochter, Maria de Leeuw van Weenen 1899 of zijn dochter naar het schip?

Op de site van Gensearch staan Rijnvaartpatenten vermeld te Dordrecht 1862-1875. Op 12 december 1867 is pattent nummer : 412 verleend aan J. de Leeuw van Weenen voor het schip : De Vrouw Maria. Ik vermoed dat dit dezelfde is.
Grootte schip : 1343
Soort schip : tjalkschip
ongevoerd en overdekt
Schip geschikt voor : alle goederen
( Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP 67-10 NB.)


Op 1 juli 1871 werd onder pattentnummer 051 de grote van het schip herzien: 1672,14

 

Drie Gebroeders

3 dagen na de herziening van De Maria werd een patent verleend aan Jan *1835 voor het schip de Drie Gebroeders. In de Rheinschiffs-Registers in de bibliotheek van het Maritiem Museum kunnen de volgende gegevens over dit schip worden teruggevonden (met dank aan Ben Remie):
J. de Leeuw van Weenen Steenbergen Drie Gebroeders patent Den Haag 4 juli 1871 voor z.s. van Bazel tot in Zee
.

 

 

Terug naar boven


 

 

 

 

Een reactie op bovenstaande gegevens is zeer welkom.
Mail me op Mailadres is een plaatje tegen spam. emailadres overtikken dus alstublieft

 

 

Laatst bijgewerkt 28.03.2008